Młyny udarowe

0

Dostarczamy młyny udarowe lub kompletne linie mielenia produktów spożywczych i ceramicznych do skali miro i nano. Proponowane instalacje mielenia składające się m.in. z układu magazynowania i podawania produktu do młyna, odbioru zmielonego produktu oraz odsiewu nadziarna z ponownym zawróceniem go do młyna. Zapewniamy także układ transportu produktu między poszczególnymi aparatami, a także instalację odpylania. W przypadku, gdy mielony produkt jest palny, a tym samym generuje ryzyko wybuchu młyn lub całą instalację dostosowujemy do wymogów dyrektywy ATEX.

Mieszalnik inline – typ Ψ-MIX

0

Zastosowanie:

 • doskonale sprawdza się przy przetwarzaniu produktów o wysokiej zawartości cząstek stałych, o niskiej zawartości cząstek stałych w dużych ilościach cieczy, zawierających bardzo drobne cząstki stałe lub zawierające cząstki trudno zwilżalne,
 • tusze, farby drukarskie, pasty wypełniające, pigmenty,
 • pasty wypełniające, pasty z tlenku aluminium,
 • przemysł chemiczny i spożywczy.

Przesiewacz drobnoziarnistych produktów sypkich typu MDS

0

Zastosowanie:

 • przesiewacz produktów suchych z zakresu 0.03 – 10 mm,
 • w procesach wymagających bardzo dokładnego siania wielu frakcji (produkty po przesianiu zawierają 99% cząstek o pożądanej wielkości),
 • przesiew cukru, nawozów sztucznych, NPK, detergentów, mączki wapiennej, piasku kwarcowego, gipsu, ścierniw, farmaceutyków, pigmentów, PP, farb proszkowych.

Bezpłomieniowe urządzenie odciążające wybuch typ Q-BOX

0

Zastosowanie:

 • bezpłomieniowe odciążenie wybuchu (bezpieczne dla sąsiednich aparatów i personelu pracującego w pobliżu),
 • zabezpieczenie aparatów procesowych zagrożonych wybuchem znajdujących się w halach lub na otwartej przestrzeni gdzie może znajdować się personel,
 • silosy, cyklony, filtry, itp.

Zacisk ze stali nierdzewnej do pracy w trudnych warunkach

0

Zastosowanie:

Zacisk ze stali nierdzewnej 304, do pracy w trudnych warunkach, przeznaczony jest do uziemiania wielu rodzajów pojemników, drumsów / beczek, kegów, naczyń otwartych, pojemników IBC i cystern. Zacisk posiada bliźniacze szczęki z węgliku wolframu co zapewnia niezawodne uziemienie. Idealny do pomieszczeń o zaostrzonych wymaganiach sterylności lub obszarów, gdzie wymagana jest wysoka odporność na korozję.

Parogaszenie

0

Zastosowanie:

 • kulowe, rolkowe oraz wentylatorowe młyny węgla i biomasy,
 • ochrona młynów węgla i biomasy przed pożarem poprzez usuwanie z ich wnętrza paliwa oraz inertyzajcę,
 • czyszczenie młynów kulowych, rolkowych oraz wentylatorowych z zalegającego paliwa (głównie lekkiej biomasy).

Separatory z automatycznym układem oczyszczania magnesów dla produktów wilgotnych

0

Zastosowanie:

 • usuwanie małych zanieczyszczeń metalowych (rdza, opiłki, itp.) z suchych lub wilgotnych materiałów sypkich,
 • stosowane w przypadkach gdy wielkość zanieczyszczeń jest za mała dla separatorów magnetycznych zgrubnych,
 • oczyszczanie m.in. produktów spożywczych, farmaceutycznych i chemicznych z drobin metali.

Przerywacze detonacji

0

Zastosowanie:

 • w układach w których może pojawić się niestabilna detonacja (przejście deflagracji w detonację której towarzyszy wyraźny skok ciśnienia) lub detonacja(wybuch o ponaddźwiękowej prędkości płomienia bez znaczących zmian ciśnienia i prędkości, występujący po detonacji niestabilnej),
 • zapobieganie przeniesieniu się płomienia dla palnych gazów i par cieczy,
 • możliwość stosowania dla wszystkich klas wybuchowości gazów,
 • możliwość zabudowy in-line,
 • zbiorniki magazynowe palnych cieczy,
 • transport palnych gazów / par cieczy,
 • zakłady chemiczne i rafinerie,
 • bazy paliw, oleju i gazu / biogazu.

Wielofunkcyjny dynamiczny czujnik ciśnienia typ MEX-3.2

0

Zastosowanie:

 • element systemu tłumienia wybuchu montowany na aparatach, urządzeniach, zbiornikach, kanałach i rurach w celu natychmiastowego wykrycia zarzewia wybuchu,
 • wybuchowe pyły klasy ST1–ST3, a także gazy i mieszaniny hybrydowe.

Przesiewacz wibracyjny do siania na mokro

0

Dostarczamy przesiewacze wibracyjne do siania ma mokro produktów w zakresie od 50 µm do 30 mm. W przesiewaczach do siania na mokro podawany na sito produkt jest płukany wodą natryskiwaną z dysz znajdujących się nad pokładem sitowym.

Przesiewacz do siania na mokro posiada napęd w postaci dwóch przeciwbieżnych silników niewyważonych o niskiej mocy oraz wzbudniki elastomerowe VFE® (Vibro-Flex Exciter). Dzięki temu siatka przesiewająca drga ruchem chaotycznym, w efekcie czego możliwe jest skuteczne wyeliminowanie zanieczyszczeń z przesiewanego surowca.

Walcowe kompaktory i brykieciarki

0

Zastosowanie:

 • zmiana postaci proszków w granulat o kontrolowanej wielkości cząstek np. w celu ograniczenia segregacji podczas transportu  mieszanin składników o różnych gęstościach nasypowych,
 • poprawa zdolności płynięcia i dozowania materiałów sypkich,
 • ograniczenie wycierania podczas transportu materiałów o własnościach ściernych,
 • eliminacja pylenia podczas operacji mieszania, dyspergowania, itd.,
 • akceptowana przez rynek postać materiałów sypkich (brak pylenia).

Wibracyjne złoże fluidalne

0

Zastosowanie:

 • procesy: suszenie, chłodzenie,
 • suszenie produktów o wysokiej zawartości wilgoci na wlocie lub o zmiennej wilgotności,
 • suszenie i chłodzenie w jednym aparacie (2 sekcje),
 • przemysł chemiczny: nawozy, PVC, PP, PE, nylon, mocznik, przemysł mineralny: piasek, wapno, tlenek glinu.