Práce „na klíč”

Práce „na klíč”

GRUPA WOLFF™ provádí jako jedna z nepočetných firem v Evropě komplexní práce spojené s přizpůsobením nově budovaných i stávajících průmyslových zařízení požadavkům směrnice ATEX 137.

Rozsah našich prací zahrnuje:

 • formální a právní otázky (dokument zajištění proti výbuchu),
 • omezení prostorů ohrožených výbuchem, hodnocení rizika,
 • zabezpečení zařízení před důsledky výbuchu.

 EXATEX
KOMPLEXNÍ REALIZACE INVESTICE

Naše aktivity zahrnují každou etapu investice – umožňuje to její optimalizaci z technického a ekonomického hlediska.

PROJEKTOVÁ FÁZE

 • úvodní hodnocení rizika
 • stanovení a vymezení prostorů ohrožených výbuchem
 • omezení/vyloučení problematických řešení

PROVÁDĚCÍ FÁZE

 • dohled z hlediska bezpečnosti
 • montáž systémů výbušné bezpečnosti
 • zavedení optimálních technických řešení

.

POREALIZAČNÍ FÁZE

 • uvedení implementovaných systémů do provozu
 • servis bezpečnostních systémů
 • porealizační analýza rizika

OCHRANA PŘED VÝBUCHEM

Naše řešení jsou kombinací nejlepších dostupných technik ochrany před výbuchem.

oferta-cs

FORMÁLNÍ A PRÁVNÍ ČINNOSTI

Naši specialisté vykonávají veškeré práce související s plněním povinností vyplývajících ze směrnice ATEX137 (o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců pracujících na pracovištích, kde se může vyskytovat výbušná atmosféra).

V rozsahu formálních a právních povinností naše aktivity zahrnují:

Optimálním řešením je zahájení spolupráce s dodavatelem investice již v projektové fázi. Tak je možné vyhnout se mnoha nesprávným předpokladům a technickým řešením, která mohou znemožnit nebo značně ztížit dosažení minimální úrovně bezpečnosti proti výbuchu. Taková situace může vyžadovat přestavbu již hotového výrobního zařízení nebo použití dodatečných ochranných systémů.

OMEZOVÁNÍ PROSTORŮ EX

Dlouholeté zkušenosti našich odborníků nám umožňuje používat nejrůznější techniky, které zvyšují bezpečnost při výrobě a bezpečnost proti výbuchu daného zařízení a současně minimalizují náklady na přizpůsobení požadavkům směrnice ATEX.

Jedním z důležitých kroků je omezení velikosti prostorů ohrožených výbuchem na nezbytné minimum. Toto řešení redukuje riziko vzniku výbuchu a umožňuje současné používání levnějších zařízení bez certifikátu ATEX nebo s certifikátem pro mírnější prostory EX.

Omezení rozsahu prostor EX dosahujeme vhodným používáním následujících řešení:

POTLAČENÍ VÝBUCHU

Zajištění minimální úrovně bezpečnosti výrobního zařízení není vždy možné vyloučením zdrojů zapálení nebo výbušné atmosféry. V takových případech je nezbytné použití kombinace vhodných zařízení na ochranu proti výbuchu (potlačení výbuchu, odlehčení výbuchu, neutralizace výbuchu).

Systém potlačení výbuchu patří mezi nejuniverzálnější a spolehlivá zařízení na ochranu proti výbuchu. Princip jeho funkce spočívá v identifikaci rané fáze výbuchu a vstřiknutí tlumicího prostředku z láhve HRD dovnitř chráněného zařízení. Doba reakce systému, počítaná od odhalení výbuchu do jeho úplného ztlumení, činí v praxi méně než 0,01 vteřiny.

Dovězte se více:

ODLEHČENÍ VÝBUCHU

Princip funkce systémů odlehčení výbuchu (odvzdušnění výbuchu) spočívá v kontrolovaném odvedení účinků výbuchu z vnitřku zařízení do atmosféry. Tento úkol je realizován použitím certifikovaných panelů nebo klapek s vhodně volenou odlehčovací plochou. Po aktivaci zabezpečení se tlak uvnitř zařízení sníží na bezpečnou úroveň a chrání jeho konstrukci před poškozením.

Systémy odlehčení výbuchu:

Při volbě systému pro odlehčení výbuchu (odvzdušnění výbuchu) je třeba věnovat zvláštní pozornost jeho omezením v rozsahu použití a vhodné volbě dekompresní plochy, která musí být vždy vypočtena pro konkrétní podmínky.

NEUTRALIZACE VÝBUCHU

Neutralizace výbuchu (izolace výbuchu) je nedílným prvkem každého z výše uvedených zabezpečovacích systémů. Jeho úkolem je izolace zařízení ohroženého výbuchem od ostatní části výrobního zařízení. Znemožňuje se tím rozšíření tlakové vlny výbuchu na sousední zařízení instalace.

Systémy neutralizující výbuch:;