Elektrostatické uzemnění omezuje riziko vzniku výbuchu hořlavých látek v důsledku přeskoku elektrostatické jiskry. Používá se při dopravě a zpracování hořlavých plynů, kapalin a prášků. Jednoduchá uzemnění se skládají z kabelu a uzemňovací svorky, sofistikovanější mají systém kontroly stavu uzemnění, který umožňuje dopravu/dávkování produktu pouze tehdy, když bylo uzemnění správně připojeno. Uzemnění se nejčastěji používá pro vykládku/nakládku autocisteren, železničních cisteren, sudů, nádrží, big-bagů, součástí výrobních zařízení apod.