Iskrobezpieczeństwo

Zakres dostaw:

  • bariery Zenera,
  • bariery iskrobezpieczne,
  • separatory galwaniczne.

Zakres realizowanych prac:

  • audyt zakładu przemysłowego pod kątem właściwego doboru sprzętu elektrotechnicznego dla wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem oraz warunków pracy,
  • dobór oraz dostawa wyposażenia elektrotechnicznego właściwego dla wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem oraz warunków pracy,
  • wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem oraz opracowanie oceny ryzyka wybuchowego i/lub dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem (jeśli niezbędne).