Młyn łopatkowy
Młyn łopatkowy

ZALETY:

  • Zintegrowane sito pozwala osiągnąć produkt o jednorodnym uziarnieniu.
  • Idealny dla produktów abrazyjnych.
  • Możliwość zmiany na młyn palcowy.
  • Dostępna wersja w wykonaniu dla przemysłu spożywczego.
  • Zgodny z wymogami dyrektywy ATEX.
  • Przeznaczony do kriomielenia.