Odwadnianie szlamu
Odwadnianie szlamu

Granica przesiewu: 90 µm

Odwadniany materiał: szlam