Pionowy młyn rolowo-misowy kalcytu
Pionowy młyn rolowo-misowy kalcytu

Uziarnienie produktu: —.
Wydajność: —.
Mielony materiał: kalcyt.