Pionowy młyn rolowo-misowy koksu
Pionowy młyn rolowo-misowy koksu

Uziarnienie produktu: 90 µm (d98).
Wydajność: 3 t/h.
Mielony materiał: koks.