Pionowy młyn rolowo-misowy węglanu wapnia
Pionowy młyn rolowo-misowy węglanu wapnia

Uziarnienie produktu: 600 µm (d97)
Wydajność: 15 t/h
Mielony materiał: węglan wapnia