Pionowy młyn rolowy-misowy dla anhydrytu
Pionowy młyn rolowy-misowy dla anhydrytu

Uziarnienie produktu: 1 µm / 150 µm.
Wydajność: 11 t/h.
Mielony materiał: anhydryt.