Płytki bezpieczeństwa


Płytki bezpieczeństwa (lub tzw. głowice bezpieczeństwa) zabezpieczają aparaty oraz urządzenia procesowe przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem ciśnieniem. Płytki mogą być niedrogą alternatywą dla zaworów bezpieczeństwa. Inne rozwiązanie to montaż płytki pod zaworem bezpieczeństwa, co chroni go przed korozyjnym wpływem środowiska. Pytki w przeciwieństwie do zaworów bezpieczeństwa nie muszą przechodzić dorocznego testu przeprowadzanego przez UDT.