Odsprzęganie wybuchu (izolacja lub odcinanie wybuchu)

Odsprzęganie wybuchu (izolacja lub odcinanie wybuchu) to niezbędny element każdego systemu zabezpieczającego przed skutkami wybuchu. Zadaniem układu odsprzęgającego jest odcięcie aparatu, w którym doszło do wybuchu od pozostałej części instalacji – zapobiega to rozprzestrzenieniu się wybuchu na inne aparaty i otoczenie.