Tłumienie wybuchu


Oferowany system tłumienia wybuchu zabezpiecza chronione aparaty przed skutkami wybuchu. Zasada działania systemu polega na identyfikacji zagrożenia wybuchem, w jego etapie początkowym, i natychmiastowej reakcji systemu prowadzącej do stłumienia zarzewia wybuchu. Zapewnia to ochronę instalacji produkcyjnych przed zniszczeniem, a pracujący personel przed obrażeniami.

Podstawowa wersja systemu tłumienia wybuchu składa się z dynamicznego czujnika wzrostu ciśnienia i/lub czujnika w podczerwieni IR, butli HRD z mieszanką gaszącą i elektroniki sterującej układem. Czujnik ciśnienia kontroluje, w sposób ciągły, zmiany ciśnienia wewnątrz aparatu zagrożonego wybuchem. Zadziałanie systemu warunkowane jest szybkością narastania ciśnienia ΔP w czasie Δt w aparacie, zgodnego z charakterystyką “wybuchową” produktu – stałą Kst (wielkość charakterystyczna dla danego palnego i wybuchowego produktu). W przypadku gdy zmierzona wartość ΔP / Δt odpowiada wartości Kst danego produktu to elektronika sterująca odczyta sygnał z czujnika ciśnienia jako wystąpienie „początkowej fazy wybuchu”, co spowoduje natychmiastowe otwarcie butli z proszkiem tłumiącym i jego wtrysk do wnętrza chronionego aparatu. Całkowity czas reakcji, od momentu wykrycia „początkowej fazy wybuchu” aż do momentu jego stłumienia, liczony jest w milisekundach (poniżej 0,1 sekundy).