Uziemienia elektrostatyczne ograniczają ryzyko powstania wybuchu palnych substancji w wyniku przeskoku iskry elektrostatycznej. Stosuje się je podczas transportu i obróbki palnych gazów, cieczy i proszków. Proste uziemienia składają się z przewodu i zacisku uziemiającego, bardziej zaawansowane posiadają system kontroli stanu uziemienia pozwalający na transport/dozowanie produktu tylko gdy uziemienie zostało podpięte prawidłowo. Uziemienia najczęściej stosuje się dla rozładunku/załadunku cystern drogowych, kolejowych, beczek, zbiorników, big-bagów, elementów instalacji procesowych, itp.