Pompy


Typowe zastosowania pomp szlamowych firmy Abel to transport zawiesin, szlamu, past, substancji kwasowych/zasadowych, zasilanie pras filtracyjnych, reaktorów, suszarni rozpyłowych, pieców.

Typowe zastosowania pomp wysokociśnieniowych firmy Abel to transport wysokociśnieniowy cieczy, zasilenia aparatów procesowych, zatłaczanie wody złożowej.