Separatory magnetyczne pozwalają usunąć elementy metalowe z materiałów sypkich.