Bezpłomieniowe urządzenie odciążające wybuch typ Q-BOX

Zastosowanie:

 • bezpłomieniowe odciążenie wybuchu (bezpieczne dla sąsiednich aparatów i personelu pracującego w pobliżu),
 • zabezpieczenie aparatów procesowych zagrożonych wybuchem znajdujących się w halach lub na otwartej przestrzeni gdzie może znajdować się personel,
 • silosy, cyklony, filtry, itp.

Specyfikacja:

 • odpowietrzenie wybuchu bez propagacji płomienia, temperatury, pyłu,
 • niski koszt aparatu w porównaniu do innych urządzeń tego typu,
 • obniżenie temperatury gazów spalinowych z 1500oC do 90oC,
 • ciśnienie i hałas są zredukowane do bezpiecznego poziomu,
 • ciśnienie zadziałania płytki 0.1 bar g, przy temperaturze 22oC,
 • ciśnienie robocze w aparacie nie powinno przekraczać 75% ciśnienia zadziałania płytki,
 • mocna i stabilna konstrukcja ze stali nierdzewnej,
 • rodzaj uszczelek dostosowany do warunków pracy,
 • ograniczenia na stosowanie dla Kst do 200 bar m/s, Pred do 1.3 bar g,
 • strefa zagrożenia wokół urządzenia: 5 m,
 • wykonanie zgodne z dyrektywą ATEX.