Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E, HRD Piston Fire, HRD Firewolf

Zastosowanie:

  • ochrona aparatów (silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie, granulatory, podnośniki kubełkowe, itd.) w przypadku występowania substancji łatwo palnych, w stężeniach wybuchowych w kanałach procesowych,
  • systemy HRD przeznaczone są do ochrony wszelkich zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w których występują pyły klasy ST1 – ST3, gazy i mieszaniny hybrydowe, w każdej gałęzi przemysłu.

Specyfikacja:

  • temperatura stosowania: – 20 do + 70oC,
  • zastosowanie: strefa 21, instalacja w strefie 20,
  • rodzaj zabezpieczenia: II ½ D T 85C IP 65.