Diverter typ STT

Diverter typ STT

Zastosowanie w ramach bezpieczeństwa wybuchowego:

 • ochrona przed przeniesieniem się wybuchu od strony procesowej (np. młyny) do silosów, filtrów czy elektrofiltrów poprzez kontrolowane odciążenie skutków wybuchu atmosfery  i/lub
 • ochrona przed przeniesieniem się wybuchu od strony silosów, filtrów czy elektrofiltrów do części procesowej instalacji poprzez kontrolowane odciążenie i odsprzęganie skutków wybuchu.

0

Specyfikacja:

 • klapa typu diverter instalowana jest na kanałach i rurociągach w celu zabezpieczenia ciągu technologicznego przed przebiciem się wybuchu i płomienia,
 • w momencie wybuchu następuje uwolnienie klapy z zatrzasków i otwarcie pokrywy klapy pod wpływem ciśnienia wybuchu,
 • ogólna zasada działania divertera jest zbliżona do klap typu TT-Uni-K (zobacz klapy bezpieczeństwa),
 • istnieje możliwość zastosowania czujnika krańcowego sygnalizującego otwarcie klapy divertera,
 • diverter może zostać wykonany w dwóch wersjach:
  • ręczne zamykanie klapy po wybuchu,
  • samoczynne zamykanie klapy po wybuchu.