Wypełniacz

Katalityczna redukcja NOx i dioksyn (SCR) w gazach odlotowych

Zastosowanie:

  • niszczenie odpadów zawierających substancje niebezpieczne: chlor, brom, siarkę, azot, fosforany, tlenki azotu NOx i dioksyny,
  • niszczenie odpadów niebezpiecznych stałych, ciekłych i gazowych.

0

Specyfikacja:

  • oferowane rozwiązania oparte są o piece obrotowe, komory spalania i konstrukcje specjalne,
  • doświadczenie w zakresie systemów wielostopniowych skruberów dla eliminacji pyłów i składników kwaśnych (SOx, HCl, HBr) z gazów odlotowych (możliwość odzysku HCl i jego zatężanie),
  • oczyszczanie gazów odlotowych z rafinerii czy instalacji produkcji herbicydów, spalanie ciekłych i gazowych strumieni zawierających HCl,
  • analiza dostępnych źródeł energii jak i wykorzystania generowanego ciepła (boiler),
  • oferowane technologie zapewniają spełnienie wymogów prawa w zakresie emisji,
  • w przypadku niszczenia NOx wykorzystuje się proces SCR oraz SNCR, w przypadku dioksyn proces SCR i technologie adsorpcji,
  • wydajność instalacji procesowych typowo w zakresie od 5000 do 200 000 Nm3/h (czyszczenie gazów odlotowych).

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Katalityczna redukcja NOx i dioksyn (SCR) w gazach odlotowych”