Mieszalnik inline – typ Ψ-MIX

Zastosowanie:

  • doskonale sprawdza się przy przetwarzaniu produktów o wysokiej zawartości cząstek stałych, o niskiej zawartości cząstek stałych w dużych ilościach cieczy, zawierających bardzo drobne cząstki stałe lub zawierające cząstki trudno zwilżalne,
  • tusze, farby drukarskie, pasty wypełniające, pigmenty,
  • pasty wypełniające, pasty z tlenku aluminium,
  • przemysł chemiczny i spożywczy.

Specyfikacja:

  • szybkie i efektywne zwilżanie pyłu w cieczach,
  • dyspersja wstępna o wysokiej jakości i jednorodności,
  • dozowanie proszku z big-bagów / worków, kontenerów, zbiorników przez podajnik dozujący (celkowy),
  • funkcja odgazowywania produktu,
  • oszczędność energii (do 30% w porównaniu z innymi mieszalnikami),
  • możliwość zastosowania w obszarach zagrożonych wybuchem.

Opis:

Mieszalnik in-line Ψ-mix zapewnia optymalne zwilżenie cząstek stałych. Nadaje się zarówno do produktów o małej oraz dużej lepkości, wrażliwych na wzrost temperatury lub twardniejących pod wpływem ucierania. Zasada działania:po uruchomieniu pompy i wirnika ciecz jest zasysana do mieszalnika Ψ-mix i krąży w obiegu zamkniętym. Nad wirnikiem zostaje wytworzone podciśnienie zasysające. Po ustanowieniu próżni rozpoczyna się dozowanie produktu stałego. Prędkość dozowania sterowana jest wzrostem lepkości. W warunkach mikrokawitacji i odgazowywania, produkt osiąga wymagane parametry jakościowe i zostaje przepompowany do zbiornika magazynowego.