Młyn strumieniowo – fluidyzacyjny – CONDUX typu CGS

Zastosowanie:

  • młyn strumieniowo-fluidyzacyjny z klasyfikatorem powietrznym do mielenia produktów w zakresie 0,2 – 70 μm,
  • możliwość mielenia materiałów o wysokiej twardości,
  • przykładowe zastosowanie: mielenie węgla aktywnego, ceramiki dentystycznej, grafitu, pigmentów ceramicznych, katalizatorów ceramicznych, krzemionki, pestycydów, talku, tonerów, wosku, węglika wolframu, szkła, miki, tlenku żelaza.

Specyfikacja:

  • mielenie produktu poprzez zderzenia cząsteczek w strumieniach gazu w złożu fluidalnym,
  • produkt o wymaganym rozmiarze opuszcza młyn poprzez precyzyjny klasyfikator powietrzny,
  • rozmiar odbieranego produktu jest regulowany poprzez zmianę prędkości obrotowej dysków klasyfikatora oraz ilość dostarczanego do młyna powietrza/gazu,
  • niskie zużycie części młyna, skutkujące minimalną ilością zanieczyszczeń, nawet przy mieleniu najtwardszych produktów,
  • zastosowanie pary przegrzanej w systemie s-Jet® pozwala na mielenie nawet do poziomu 0,2 μm.