Młyn udarowy – CONDUX typu CP

Zastosowanie:

  • mielenie z jednoczesną klasyfikacją produktów w zakresie 20 – 150 μm
  • przykładowe zastosowanie: mielenie pigmentów, żelatyny, pszenicy, węgla drzewnego, wapnia, powłok syntetycznych, węglanu sodu, siarczanu sodu, żywic fenolowych, powłok proszkowych, talku, tonerów

Specyfikacja:

  • prosta konstrukcja: dysk mielący i dysk klasyfikatora zabudowane na jednym wale napędowym
  • mielenie pomiędzy dyskiem mielącym, a powierzchnią mielącą na obudowie
  • wbudowany klasyfikator powietrzny
  • regulacja rozdrobnienia produktu poprzez zmianę prędkości obrotowej dysków jak również poprzez mechaniczną regulację wysokości dysku klasyfikatora powietrznego
  • optymalna cyrkulacja produktu w urządzeniu w skutek symetrycznej rotacji dysku mielącego i klasyfikatora
  • możliwość wykonania odpornego na ciśnienie wybuchu