Parogaszenie

Parogaszenie

Zastosowanie:

 • kulowe, rolkowe oraz wentylatorowe młyny węgla i biomasy,
 • ochrona młynów węgla i biomasy przed pożarem poprzez usuwanie z ich wnętrza paliwa oraz inertyzajcę,
 • czyszczenie młynów kulowych, rolkowych oraz wentylatorowych z zalegającego paliwa (głównie lekkiej biomasy).

0

Referencje:

 • Elektrociepłownia Kraków – 16 młynów typu MKM-25,
 • Elektrownia Kozienice – 32 młynów typu MKM-33,
 • Elektrociepłownia Synthos – 3 młyny typu MWk-12,
 • Elektrociepłownia Siekierki – 16 młynów typu MKM-25 oraz 14 x MWk-16,
 • Elektrociepłownia Bydgoszcz – 14 młynów typu 7M65E,
 • Elektrownia Dolna Odra – 35 młynów typu MKM-25,
 • Elektrociepłownia Będzin – 6 młynów typu MWk-16,
 • Dalkia Poznań – 10 młynów typu MKM-25,
 • Dalkia Łódź – 4 młyny typu EM70 oraz 5 młynów typu MKM-25.

Opis technologii parogaszenia

Technologia parogaszenia polega na naparowywaniu młynów w sposób pozwalający na błyskawiczne usuwanie z ich wnętrza wszelkich pozostałości paliwa, które mogą ulec zapłonowi zarówno podczas pracy młyna jak i podczas jego odstawiania. Usuwanie paliwa jest realizowane przez strumień pary podawany do wnętrza młyna w obszarach, w których zaleganie paliwa jest najbardziej prawdopodobne. Dla osiągnięcia odpowiedniej skuteczności para jest podawana jako strumień o dużej prędkości przez odpowiednio wyprofilowane i rozmieszczone dysze wtryskowe, zapewniające całkowite rozprężenie pary. W zależności od przyjętych do obliczeń założeń projektowych zabudowywane na młynach instalacje zapewniają:

 • możliwie szybkie mechaniczne usuwanie z wnętrza młyna pozostałości paliwa. Paliwo jest kierowane do kotła i transportowane przez powietrze pierwotne pochodzące z pracującego wentylatora młynowego (młyny kulowe) lub mieszaninę powietrza i spalin tłoczonych samoistnie przez młyn (młyny wentylatorowe),
 • chłodzenie przestrzeni młyna. Para wprowadzana do młyna ma zwykle niższą temperaturę niż temperatura powietrza pierwotnego. Często też jest to para wilgotna, podlegająca dalszemu ogrzewaniu i odparowaniu w procesie rozprężania wewnątrz młyna,
 • całkowita inertyzacja przestrzeni wewnętrznej młyna. Zależnie od przyjętych założeń, ilość i sposób dostarczania pary mogą zapewnić – przy ciągle dostarczanym powietrzu pierwotnym – pełną inertyzację, tj. zmniejszenie zawartości tlenu w strumieniu gazów przechodzących przez młyn do poziomu uniemożliwiającego podtrzymanie spalania.

Parogaszenie + system tłumienia i odsprzęgania wybuchu

Realizujemy kompleksowe dostawy instalacji parogaszenia wraz z systemem bezpieczeństwa wybuchowego (tłumienia i odsprzęgania wybuchu)

Dzięki współracy z jednym partnerem, Klient zyskuje gwarancję właściwego współdziałania i niezawodności obu systemów (brak kolizji pracy instalacji parogaszenie z instalacją tłumienia i odsprzęgania wybuchu).