Przerywacze detonacji

Przerywacze detonacji

Zastosowanie:

 • w układach w których może pojawić się niestabilna detonacja (przejście deflagracji w detonację której towarzyszy wyraźny skok ciśnienia) lub detonacja(wybuch o ponaddźwiękowej prędkości płomienia bez znaczących zmian ciśnienia i prędkości, występujący po detonacji niestabilnej),
 • zapobieganie przeniesieniu się płomienia dla palnych gazów i par cieczy,
 • możliwość stosowania dla wszystkich klas wybuchowości gazów,
 • możliwość zabudowy in-line,
 • zbiorniki magazynowe palnych cieczy,
 • transport palnych gazów / par cieczy,
 • zakłady chemiczne i rafinerie,
 • bazy paliw, oleju i gazu / biogazu.

0

Specyfikacja:

 • dostępne wykonania: z zaworem oddechowym, o działaniu jedno- lub dwukierunkowym,
 • niskie spadki ciśnienia,
 • kompaktowa budowa,
 • zaprojektowane, testowane i certyfikowane według EN 12874 (ATEX) oraz dyrektywy dotyczącej urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC (PED),
 • różne wykonania materiałowe w zależności od korozyjności środowiska,
 • różne rodzaje przyłącza: kołnierzowe, gwintowe,
 • rozmiar DN15 – DN600 (w zależności od wykonania przerywacza detonacji i rodzaju przyłącza),
 • możliwość ogrzewania oraz dostarczenia szerokiej gamy dodatkowych akcesoriów (czujniki temperatury, wziernik, manometr, system czyszczenia).