Przesiewacz drobnoziarnistych produktów sypkich typu MDS

Zastosowanie:

  • przesiewacz produktów suchych z zakresu 0.03 – 10 mm,
  • w procesach wymagających bardzo dokładnego siania wielu frakcji (produkty po przesianiu zawierają 99% cząstek o pożądanej wielkości),
  • przesiew cukru, nawozów sztucznych, NPK, detergentów, mączki wapiennej, piasku kwarcowego, gipsu, ścierniw, farmaceutyków, pigmentów, PP, farb proszkowych.

Specyfikacja:

  • 99% czystość produktów końcowych,
  • skuteczny system czyszczenia siatek przesiewających,
  • możliwość zabudowy kilku przesiewaczy w jednej konstrukcji (znaczne obniżenie kosztów),
  • prosta i szybka wymiana dowolnego pokładu przesiewającego,
  • montaż pokładów nie wymaga stosowania uszczelnień,
  • minimalny koszt wykonania i montażu nowych pokładów,
  • do 23 pokładów przesiewających daje do 24 różnych frakcji.