Przesiewacz gruboziarnistych produktów sypkich typu DF

Zastosowanie:

 • przesiew produktów suchych z zakresu 0.65 – 55 mm, z tendencją do zbrylania,
 • przesiew soli potasowych, soli, sody, rud/żużlu, nawozów potasowych, azotowych i fosforowych, kamieni/ziemi, grysu, stłuczki szklanej, tynków, gipsu, węgla/koksu, asfaltu.

Specyfikacja:

 • rozdrobnienie zbryleń w obszarze wlotowym części sita,
 • przesiew ziaren o wielkości krytycznej w obszarze wylotowym części sita,
 • okresowe samoczyszczenie się pokładów,
 • łatwy dostęp do pokładów – szybka wymiana,
 • napędy montowane na zewnątrz urządzeń,
 • przesiew produktów o temperaturze do 450oC,
 • duża przestrzeń między pokładami oraz boczne drzwiczki ułatwiają inspekcję i obsługę sit,
 • powierzchnia siania od 2 m2 do17 m2, od 1 do 6 pokładów siejących,
 • wysoka jakość przesiewania,
 • brak przenoszenia obciążeń dynamicznych na konstrukcje hali,
 • całkowita pyłoszczelność,
 • niezależna regulacja prędkości transportu produktu dla górnej i dolnej części pokładów.