Przesiewacz wibracyjny do siania na mokro lub na sucho typu UG

Zastosowanie:

  • przesiewanie na sucho lub na mokro grysu, kamieni, ziemi, nawozów fosforowych, rud, żużlu, węgla, koksu, itp.,
  • przesiewacz typ UG jest najczęściej stosowany w przemyśle materiałów drogowych i budowlanych.

Specyfikacja:

  • przesiewacz przeznaczony do pracy na sucho lub na mokro (wersja do przesiewu na mokro wyposażona jest w natrysk wodą),
  • obniżona masa urządzenia przez oddzielenie układu natryskowego od konstrukcji przesiewacza (minimalizacja obciążeń dynamicznych przenoszonych na halę oraz niższe zużycie energii),
  • zwiększona wydajność przesiewacza dzięki sitom wielokrotnie pochylonym typu „banan”,
  • wykonanie jedno lub wielopokładowe,
  • wysoka odporność elementów będących w kontakcie z produktem na wycieranie,
  • przesiewacz wzbudzany jest w drgania liniowe przez wibratory bezwładnościowe połączone z silnikiem poprzez wał Cardana.