Reaktory ze złożem stałym

Reaktory ze złożem stałym

Specyfikacja:

  • adsorbery ciężkich metali, dioksyn,
  • filtr z węglem aktywnym,
  • adsorber w złożu stałym,
  • małe spadki ciśnienia,
  • małe wymagania przestrzenne,
  • zależnie od realizowanej funkcji czyszczenia gazu, stosuje się różne materiały wypełniające take, jak: węgiel aktywny, granulaty, żwir wapienny, zeolity, etc.

0