Statyczne złoże fluidalne
Statyczne złoże fluidalne

Statyczne złoże fluidalne

Zastosowanie:

 • procesy: suszenie, chłodzenie,
 • przemysł chemiczny: nawozy, PVC, PP, PE, nylon, mocznik, przemysł mineralny: piasek, wapno, tlenek glinu.

0

Specyfikacja:

 • suszarnie fluidalne pozwalają prowadzić proces suszenia (zwykle 2 sekcje o różnej temperaturze) oraz chłodzenia w jednym aparacie (3 sekcja),
 • złoże fluidalne jest utrzymywane strumieniem gorącego powietrza przepływającego od dołu przez perforowaną płytę,
 • temperatury suszenia do +400oC, zawartość wilgoci na wlocie do 30 – 50 % zależnie od rodzaju suszonego produktu, powierzchnia fluidyzacji do 32 m2,
 • możliwość samodzielnej pracy lub w połączeniu z suszarnią obrotową (suszenie końcowe) czy wibracyjną suszarnią fluidalną (produkt trudny),
 • suszenie gorącym powietrzem podgrzewanym parą lub olejem grzewczym lub suszenie bezpośrednie gazami z palnika (produkty odporne na temperaturę),
 • brak mechanicznego niszczenia kryształów podczas suszenia, zachowanie własności fizycznych materiału,
 • złoże fluidalne z wewnętrznym wymiennikiem ciepła:
  • stosowane jest w przypadku suszenia pylistych materiałów,
  • małe przepływy gorącego powietrza do utrzymania złoża co ogranicza zapylenie odlotowego powietrza,
  • przeponowa wymiana ciepła poprzez zabudowane wewnętrznie, w złożu, płyty grzane parą wodną lub gorącą wodą.