Suszarnia bębnowa
Suszarnia bębnowa
Suszarnia bębnowa
Suszarnia bębnowa
Suszarnia bębnowa
Suszarnia bębnowa

Suszarnia bębnowa

Zastosowanie:

 • przemysł spożywczy, chemiczny, farmaceutyczny, kosmetyczny;
 • suszenie z roztworów, zawiesin i emulsji także o własnościach kleistych, o niskich lub wysokich lepkościach;
 • możliwość suszenia pod próżnią (materiały wrażliwe na temperaturę);
 • witaminy, proteiny, napoje w proszku, odżywki dla dzieci, produkty czekoladowe, guma arabska, mydła kosmetyczne;
 • odzysk rozpuszczalników;
 • odzysk soli nieorganicznych ze strumieni odpadowych.

0

Specyfikacja:

 • wysoka sprawność suszenia – 1,4 kg pary na 1 kg odparowanej cieczy,
 • krótki czas ekspozycji produktu na temperaturę,
 • suszarnia może posiadać w pełni zamkniętą obudowę lub tylko okap do odciągu oparów,
 • możliwość suszenia pod zmniejszonym ciśnieniem,
 • suszenie w atmosferze gazu inertnego,
 • suchy produkt ma postać jednorodnych płatków lub mikro kryształów o zadanej wilgotności i kolorze,
 • brak kontaktu produktu z medium grzewczym oraz elementami mechanicznymi napędu.

Zasada działania:

Suszarnie bębnowe wykorzystują grzanie przeponowe, dzięki czemu strumień oparów zasadniczo nie wymaga odpylania. Roztwór, zawiesina lub emulsja dozowana jest w postaci cienkiej warstwy na powierzchnię obracającego się, grzanego od wewnątrz bębna. Produkt ulega wysuszeniu w ciągu jednego, niepełnego obrotu bębna, po czym jest zbierany w formie mikro kryształów lub płatków, przez specjalny skrobak. W zależności od własności ciekłego produktu (lepkość, adhezja do powierzchni metalu) może być on dozowany od dołu lub od góry bębna suszącego.

W celu zwiększenia wydajności suszarni możliwe jest zastosowanie dwóch bębnów suszących w układzie równoległym. Obrót współ- lub przeciwbieżny. W przypadku suszenia produktów o niskiej i średniej lepkości stosuje się 2 bębny o współbieżnych obrotach (np. produkty spożywcze). Układ o przeciwbieżnych obrotach stosuje się dla strumieni o dużej zawartości wody (roztwory soli, strumienie odpadowe). Surowiec dostarczany jest od góry w przestrzeń pomiędzy dwa obracające się bębny.

Suszarnia pracująca pod próżnią umożliwia obniżenie temperatury procesu suszenia. Stosowane w przypadku produktów wrażliwych na temperaturę, w procesie odzysku rozpuszczalników czy suszenia produktów spożywczych (np. ryzyko utlenienia enzymów czy protein). Możliwość zastosowania gazu inertnego (azot).