System monitoringu uziemienia ruchomych i stałych elementów instalacji Eart-Rite Omega

System monitoringu uziemienia ruchomych i stałych elementów instalacji Eart-Rite Omega

Zastosowanie:

 • system Earth-Rite OMEGA umożliwia inżynierom, firmom wykonawczym i producentom urządzeń włączenie dedykowanego monitoringu stanu uziemienia elektrostatycznego jako elementu większych systemów sterowania i kontroli instalacji procesowych,
 • system Earth-Rite Omega jest przeznaczony do montowania na szynie (35 mm, standard DIN) w panelach sterujących. System umożliwia sprawdzenie oporności pomiędzy dwoma punktami i oferuje na wyjściu funkcje przełączania przekaźnikowego przy zdefiniowanej przez użytkownika wartości zadanej,
 • typowe zastosowania obejmują monitorowanie tymczasowego stanu uziemienia wszystkich ruchomych przewodzących elementów instalacji procesowej oraz ciągłe monitorowanie stałych elementów instalacji we wszystkich strefach środowiska łatwopalnego, jak również monitorowanie prostych urządzeń takich jak wyłączniki pływakowe w obszarach niebezpiecznych,
 • jest elementem systemu bezpieczeństwa wybuchowego, który zapobiega powstania wybuchu w wyniku wyładowania elektrostatycznego.

0

Specyfikacja:

 • Certyfikat ATEX: Ex II (1) GD [EEx ia] IIC,
 • zasilanie: 24 V prąd stały, nominalnie,
 • zakres monitorowania: 1 – 16 Ω,
 • kontakty wyjściowe:
  • dwubiegunowy dwu położeniowy,
  • 250V:5A:500VA(~),
  • 250V:5A:500VA (-) maks. rezystywne.
 • opcje: jednostka zasilająca o uniwersalnym napięciu od 110 do 240 V, 50 Hz.