Technologie i instalacje procesowe do procesów odparowania i krystalizacji z roztworów

Technologie i instalacje procesowe do procesów odparowania i krystalizacji z roztworów

Zastosowanie:

 • odzysk substancji zawartych w cyrkulujących strumieniach odpadowych (poprawa rentowności, ograniczenie ujemnego wpływu na środowisko),
 • odzysk soli zawartych w odpadach chemicznych (także organicznych),
 • systemy redukcji objętości ciekłych odpadów trujących i radioaktywnych,
 • zobojętnianie zasolonych odpadów ciekłych w celu odzysku soli,
 • krystalizacja siarczanu amonu, azotanu potasu i sodu, kwasu fosforowego (nawozy),
 • krystalizacja soli litu, tytanu, magnezu i cynku, produkty krystalizacji wanadu, molibdenu, wolframu, zatężanie cieczy sklarowanej tlenku glinu, odzysk szczawianów,
 • krystalizacja węglanu i kwaśnego węglanu sodu,
 • przemysł przeróbki chlorków, ługów i węglanów: oczyszczanie roztworu NaCl (okresowe, ciągłe), odparowanie roztworu NaCl, krystalizacja NaCl, zatężanie roztworu NaOH do stężenia 50%,
 • oczyszczanie siarczanów przez krystalizację (sól Glaubera Na2SO4 x10H2O, bezwodny Na2SO4), chloran sodowy NaClO3.

0

Zakres dostaw:

 • wyparki, układy zatężania i krystalizatory (para wodna, praca pod próżnią),
 • wymienniki ciepła, skraplacze, kolumny destylacyjne,
 • kolumny dla potrzeb kontroli i eliminacji zapachów,
 • bezodpadowe instalacje obróbki ścieków ciekłych w energetyce, rafineriach.