Wypełniacz

Termiczne niszczenie odpadów stałych, ciekłych i gazowych

Zastosowanie:

  • redukcja tlenków azotu NOx i dioksyn/furanów (PCDD/PCDF),
  • zastosowanie zarówno dla gazu surowego jak i czystego w instalacjach przeróbki odpadów komunalnych jak i instalacjach niszczenia odpadów niebezpiecznych.

0

Specyfikacja:

  • potencjalna możliwość niszczenia innych składników odpadów
  • analiza dostępnych źródeł energii jak i wykorzystania generowanego ciepła
  • proces zapewnia spełnienie wymogów prawa w zakresie emisji
  • w przypadku niszczenia NOx wykorzystuje się proces SCR oraz SNCR, w przypadku dioksyn proces SCR i technologie adsorpcji
  • wydajność instalacji procesowych:od 5 000 do 200 000 Nm3/h.