Kompaktory walcowe

Walcowe kompaktory i brykieciarki

Zastosowanie:

 • zmiana postaci proszków w granulat o kontrolowanej wielkości cząstek np. w celu ograniczenia segregacji podczas transportu  mieszanin składników o różnych gęstościach nasypowych,
 • poprawa zdolności płynięcia i dozowania materiałów sypkich,
 • ograniczenie wycierania podczas transportu materiałów o własnościach ściernych,
 • eliminacja pylenia podczas operacji mieszania, dyspergowania, itd.,
 • akceptowana przez rynek postać materiałów sypkich (brak pylenia).

0

Specyfikacja:

 • kompaktowanie materiałów sypkich do postaci tafli,
 • granulacja materiału po kompaktowaniu (kontrolowane kruszenie tafli) do jednorodnego i powtarzalnego produktu,
 • brykietowanie materiałów sypkich do zadanego kształtu,
 • kompaktory przemysłowe dla przemysłu chemicznego, mineralnego i innych,
 • zależnie od szerokości walców kompaktujących i brykietujących  stosowane są pojedyncze lub wielokrotne śruby dozujące surowiec (wstępna de-aeracja surowca),
 • pomiar i kontrola sił ściskających kompaktora, chłodzenie walców (opcja), nastawa szerokości szczeliny walców,
 • duże wydajności, na życzenie gazoszczelna konstrukcja,
 • odporność na korozję (materiały korozyjne lub eliminacja kontaminacji),
 • możliwość kompaktowania polimerów,
 • brykietowanie materiałów ściernych.