Zawory dozujące (celkowe) jako odsprzęganie wybuchu
Zawory dozujące (celkowe) jako odsprzęganie wybuchu
Zawory dozujące (celkowe) jako odsprzęganie wybuchu
Zawory dozujące (celkowe) jako odsprzęganie wybuchu
Zawory dozujące (celkowe) jako odsprzęganie wybuchu
Zawory dozujące (celkowe) jako odsprzęganie wybuchu

Zawory dozujące – Dozowniki celkowe

Zastosowanie:

 • praca w strefach zagrożonych wybuchem,
 • montaż na wlocie/wylocie z filtrów, cyklonów, silosów, przenośników oraz innych aparatów procesowych,
 • zastosowanie zarówno w procesie dozowania jak i bezpośrednio w linii transportu pneumatycznego.

0

Specyfikacja:

 • certyfikat ATEX 95 dla stref: 22, 21 na zewnątrz zaworu, 22, 21, 20 wewnątrz zaworu,
 • certyfikowany system odsprzęgający (odcinający) wybuch – dozownik zapewnia zatrzymanie fali płomienia i jest odporny na uderzenie (zredukowanego) ciśnienia wybuchu:
  • 1,14 barg (model S-AX),
  • 1,4 barg (model H-ARP),
  • 10 barg (model H-AR),
 • rozmiar kołnierzy przyłączeniowych: DN 150 – DN 500,
 • kształt kołnierzy przyłączeniowych: okrągłe/okrągłe, okrągłe/prostokątne,
 • wykonanie materiałowe: żeliwo, stal nierdzewna, opcjonalnie powłoki odporne na ścieranie, korozję, wysoką temperaturę,
 • wydajność do 180 m3/h (dla efektywności = 100% i ciężaru nasypowego = 1kg/dm3),
 • maksymalna robocza różnica ciśnień (wlot/wylot) do 1,5 bar,
 • łożyska pyłoszczelne zabudowane na zewnątrz zaworu.

Zawory dozujące – zawory celkowe jako odsprzęganie wybuchu

Dozowniki celkowe stosuje się jako układy dozująco-podające produkty sypkie oraz śluzy ograniczające przepływ powietrza w instalacjach odpylania, centralnego odkurzania, transportu pneumatycznego itp. Ponadto w przypadku gdy są one certyfikowane zgodnie z wymogami dyrektywy ATEX 95 mogą być one wykorzystywane do pracy w strefach zagrożenia wybuchem oraz jako tzw. systemy autonomicznego odsprzegania wybuchu.
W zależności więc od tego, czy dany dozownik posiada certyfikat ATEX lub w jakim zakresie została przeprowadzona certyfikacja, możemy wymienić trzy typy urzadzeń.

Dozowniki w wykonaniu zwykłym, które nie mogą być w żadnym przypadku stosowane w strefach zagrożenia wybuchem, a tym bardziej jako układy odprzęgające.
Dozowniki z certyfikatem ATEX dopuszczającym je do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, które, pod warunkiem właściwego doboru, nie stanowią źródła zapłonu atmosfery potencjalnie wybuchowej. Zaworów celkowych tego typu również nie można stosować jako układów odsprzęgania wybuchu.

Dozowniki posiadające certyfikat ATEX dopuszczający zarówno do pracy w strefie zagrożenia wybuchem, jak również jako autonomiczny układ odsprzęgający wybuchu (wykonanie odporne na przebicie się ciśnienia i / lub płomienia).

Przy doborze dozowników celkowych często mylone są dwa ostatnie z wymienionych typów urządzeń. Przykładowo w zapytaniach ofertowych oraz specyfikacjach technicznych nierzadko pojawiają się zapisy mówiące, iż śluzy celkowe muszą posiadać certyfikat ATEX dla konkretnej strefy zagrożenia wybuchem – np. 20 wewnątrz oraz 22 na zewnątrz urządzenia. Pomija się jednak fakt, iż urządzenie będzie również pracować jako autonomiczny układ odsprzęgania wybuchu. W konsekwencji dokonywane są zakup oraz montaż nieprawidłowo dobranych śluz. Ich późniejsza wymiana bywa zadaniem trudnym i kosztownym. Dzieje się tak, ponieważ producent zakupionych urządzeń albo nie posiada w ofercie dozowników z wymaganym certyfikatem, albo wydajność prawidłowo certyfikowanej śluzy o tych samych wymiarach jest niższa od wymaganej (wynika to z ograniczeń zawartych w certyfikacie dla odsprzęgania wybuchu).

Wyjściem z tej patowej sytuacji może być zakup urządzenia o większych gabarytach. W takim wypadku należy się jednak liczyć z, nierzadko kosztownymi, modyfikacjami instalacji.

W pewnych sytuacjach lepszym rozwiązaniem od wymiany dozownika może okazać się zastosowanie systemu odsprzęgania wybuchu typu HRD. Rozwiązanie to w większości przypadków nie wymaga dodatkowej przestrzeni pod montaż i może być zabudowane bezpośrednio na istniejącym kanale lub przesypie (za dozownikiem).

Tak jak każdy układ przeciwwybuchowy dozowniki celkowe z certyfikatem ATEX również wymagają regularnych przeglądów serwisowych. W tym przypadku jednak producenci w dokumentacji technicznej najczęściej podają maksymalne okresy między kolejnymi przeglądami, zaznaczając równocześnie, iż ich dokładna częstotliwość zależy od warunków pracy urządzenia i powinna zostać określona przez użytkownika instalacji na bazie doświadczeń ruchowych.

W praktyce oznacza to, iż przeglądy te muszą być, w pewnych sytuacjach, realizowane nawet kilka razy w roku pod rygorem utraty ważności certyfikatu ATEX (certyfikat obowiązuje dla maksymalnej dopuszczalnej szczeliny między łopatkami rotora a korpusem zaworu).