Technologie procesów chemicznych

Technologie procesów chemicznych

Bębny obrotowe

Bębny obrotowe

Zastosowanie: procesy: suszenia, granulacji, chłodzenia, powlekania, produkcja nawozów azotowych i fosforowych.

Mokre oczyszczanie gazów odpadowych

Działalność firmy TREMA Technika Procesowa GmbH zawiera się w  następujących  obszarach:

  • Aparatura dla potrzeb oczyszczania powietrza w zakładach przemysłowych i kompleksach chemicznych
  • Oczyszczanie gazów odlotowych ze spalania odpadów chemicznych, szpitalnych i oczyszczalni miejskich
  • Kompletne instalacje dla produkcji kulek szklanych
  • Budowa instalacji, instalacje mechaniczne, elektryczne i oprzyrządowanie
  • Montaż, obsługa i konserwacja, łącznie z utrzymaniem instalacji
  • Dostawa maszyn, urządzeń i instalacji pod klucz

Dostawa instalacji pod klucz

Dostawa maszyn i urządzeń

Poniżej zaprezentowano najważniejsze urządzenia produkowane przez firmę Trema Technika Procesowa GmbH:

Skrubery venturiego

Skrubery venturiego

Specyfikacja: efektywne odpylanie gazów do 99,9%, usuwanie niebezpiecznych pyłów, gaszenie gorącego gazu (>1200oC)‏, fluktuacje przepływu gazu, brak zatykania lub przylegania produktu, absorpcja chemiczna i fizyczna.
Gaszenie/chłodzenie gorącego gazu

Gaszenie/chłodzenie gorącego gazu

Specyfikacja: adiabatyczne nasycenie gorących gazów odlotowych (chłodzenie), materiały odporne na korozję (FRP, Ti-Pd, hastelloy).
Mokre skrubery obrotowe

Mokre skrubery obrotowe

Specyfikacja: usuwanie cząstek o wielkościach poniżej mikronów, ekonomiczne usuwanie pyłu z gazów (także duże czy zmienne przepływy, małe spadki ciśnień.
Dynamiczne mokre skrubery

Dynamiczne mokre skrubery

Specyfikacja: usuwanie nierozpuszczonych cząstek o wielkościach poniżej mikronów, ekonomiczne usuwanie zanieczyszczeń, duże przepływy gazów, małe wymagania dla serwisu, samoczyszczący wentylator pracujący na mokro.
Placeholder

Wtryskowe skrubery venturi

Specyfikacja: bezpośrednie kontaktowe chłodzenie, wstępne nasycenie (może wymagać gaszącej głowicy), absorpcja chemiczna i fizyczna.
Reaktory ze złożem stałym

Reaktory ze złożem stałym

Specyfikacja: adsorbery ciężkich metali, dioksyn, filtr z węglem aktywnym, adsorber w złożu stałym, małe spadki ciśnienia, małe wymagania przestrzenne, zależnie od realizowanej funkcji czyszczenia gazu, stosuje się różne materiały wypełniające…
Placeholder

Elektrofiltry aerozoli

Specyfikacja: ekonomiczne usuwanie aerozoli (poniżej 1 mikrona): obniżenie poziomu odorów, alternatywa dla filtrów tkaninowych, procesy termiczne, recykling produktów.
Placeholder

Termiczne niszczenie odpadów stałych, ciekłych i gazowych

Zastosowanie: redukcja tlenków azotu NOx i dioksyn/furanów (PCDD/PCDF), zastosowanie zarówno dla gazu surowego jak i czystego w instalacjach przeróbki odpadów komunalnych jak i instalacjach niszczenia odpadów niebezpiecznych.
Placeholder

Katalityczna redukcja NOx i dioksyn (SCR) w gazach odlotowych

Zastosowanie: niszczenie odpadów zawierających substancje niebezpieczne: chlor, brom, siarkę, azot, fosforany, tlenki azotu NOx i dioksyny, niszczenie odpadów niebezpiecznych stałych, ciekłych i gazowych.
Technologie i instalacje procesowe do procesów odparowania i krystalizacji z roztworów

Technologie i instalacje procesowe do procesów odparowania i krystalizacji z roztworów

Zastosowanie: odzysk substancji zawartych w cyrkulujących strumieniach odpadowych (poprawa rentowności, ograniczenie ujemnego wpływu na środowisko), odzysk soli zawartych w odpadach chemicznych (także organicznych), systemy redukcji objętości ciekłych odpadów trujących i…
Kompaktory walcowe

Walcowe kompaktory i brykieciarki

Zastosowanie: zmiana postaci proszków w granulat o kontrolowanej wielkości cząstek np. w celu ograniczenia segregacji podczas transportu  mieszanin składników o różnych gęstościach nasypowych, poprawa zdolności płynięcia i dozowania materiałów sypkich,…
Sterylizacja parowa Safesteril, suszenie

Sterylizacja parowa Safesteril, suszenie

Zastosowanie: przemysł spożywczy, farmaceutyczny, sterylizacja dodatków i produktów spożywczych, suszenie ziaren zbóż, owoców, jarzyn.