Urządzenia dla proszków

Instalacje odpylajace
Instalacje odpylające

Instalacje odpylające

Zastosowanie: Zasadniczym celem stosowania instalacji odpylających jest: obniżenie zapylenia w miejscu pracy do bezpiecznego dla zdrowia poziomu, oczyszczenie do bezpiecznego poziomu gazów procesowych przed ich emisją do atmosfery, obniżenie zapylenia…
Centralne odkurzanie

Centralne odkurzanie

Zastosowanie: Instalacje centralnego odkurzania, w przemyśle stosowane są do usuwania osiadłego pyłu z posadzek, płaskich powierzchniach oraz konstrukcji maszyn i hal. Rozwiązanie to stosuje się również jako lokalne instalacje odciągowo-odpylające…
Transport pneumatyczny
Transport pneumatyczny

Transport pneumatyczny

Oferta: wykonawstwo instalacji transportu pneumatycznego „pod klucz”, modernizacja instalacji transportu pneumatycznego, zabezpieczenie instalacji transportu pneumatycznego przed wybuchem, opracowanie dokumentów wymaganych dyrektywami ATEX, produkcja elementów instalacji transportu pneumatycznego.
Przenośnik aero-mechaniczny AMC (transport talerzykowo-rurowy)
Przenośnik aero-mechaniczny AMC (transport talerzykowo-rurowy)

Przenośnik aero-mechaniczny AMC (transport talerzykowo-rurowy)

Zastosowanie: transport proszków i granulatów (brak niszczenia delikatnych materiałów), materiały: chipsy ziemniaczane, kawa, herbata, cukier, przyprawy, mleko w proszku, pokarm dla zwierząt, mrożonki, sód, potas, fluor, aluminium, PCV, itp., przemysł:…
Młyny rolowo-misowe

Młyny rolowo-misowe

Dostarczamy młyny rolowo-misowe lub kompletne linie mielące o wydajności pojedynczego urządzenia od 2 do 450 t/h. Linie mielące składają się m.in. z układów transportu i podawania produktu do młyna, systemu…
mlyn przemyslowy

Młyny udarowe

Dostarczamy młyny udarowe lub kompletne linie mielenia produktów spożywczych i ceramicznych do skali miro i nano. Proponowane instalacje mielenia składające się m.in. z układu magazynowania i podawania produktu do młyna,…
młyn do kriomielenia
mielenie rozdrabnianie kriogeniczne

Mielenie kriogeniczne

Wykonujemy kompletne linie mielenia kriogenicznego, które umożliwiają wydajną produkcję drobniejszych cząstek poprzez zastosowanie schłodzenia mielonego / rozcieranego materiału za pomocą ciekłego azotu lub suchego lodu (CO2 w postaci stałej). Zależnie od…
Młyny perełkowe

Młyny kuleczkowe | Młyny perełkowe

W zależności od zastosowania i pożądanego rozdrobnienia końcowego możemy zaproponować różne młyny rozdrabniające produkt do poziomu mikro- lub nanocząstek. Poziomy młyn kuleczkowy / perełkowy składa się komory mielenia wypełnionej mielnikami,…
Klasyfikator powietrzny

Klasyfikator powietrzny

Dostarczamy klasyfikatory powietrzne lub kompletne linie do przemiału i segregacji produktów sypkich. Wydajność pojedynczego separatora powietrznego mieści się w przedziale od 0,8 do 80 t/h. Z kolei w skład linii…
Przesiewacz wibracyjny do siania na mokro

Przesiewacz wibracyjny do siania na mokro

Dostarczamy przesiewacze wibracyjne do siania ma mokro produktów w zakresie od 50 µm do 30 mm. W przesiewaczach do siania na mokro podawany na sito produkt jest płukany wodą natryskiwaną…
Przesiewacz wibracyjny odwadniający

Przesiewacz wibracyjny odwadniający

Dostarczamy przesiewacze odwadniające dla produktów o uziarnieniu od 50 µm do 30 mm, które charakteryzują się zarówno luźną, jaki zwartą, mulistą, a nawet gliniastą strukturą. Urządzenie wyposażone jest w napęd…
przesiewacz wibracyjny produktow sypkich
przesiewacz wibracyjny produktow sypkich

Przesiewacz wibracyjny produktów drobno- i średnioziarnistych

Dostarczamy zarówno instalacje przesiewające, jak również samodzielne przesiewacze dla sypkich i wilgotnych produktów o uziarnieniu od kilku mikronów do 30 mm. Dzięki opatentowanym wzbudnikom VFE® (Vibro-Flex Exciter) sitaka przesiewająca drga…

Granulacja, suszenie, chłodzenie

Bębny obrotowe oraz statyczne i wibracyjne złoża fluidalne to aparaty szeroko stosowane w procesach granulacji, suszenia, chłodzenia/grzania, kalcynacji czy powlekania.

Bębny obrotowe (suszenie, grzanie, chłodzenie)

Bębny obrotowe (suszenie, grzanie, chłodzenie)

Zastosowanie: procesy: suszenie, chłodzenie, grzanie, bębny obrotowe są stosowane przy produkcji nawozów, minerałów, granulatów oraz substancji pylistych, stałych odpadów przemysłowych, wapienia, rud, tlenków, dolomitów, talku, gumy, itp., bębny obrotowe mogą…
Bębny obrotowe

Bębny obrotowe (granulacja / kalcynacja / powlekanie)

Zastosowanie: procesy: granulacja, kalcynacja, powlekanie, stosowane przy obróbce: nawozów, minerałów, granulatów oraz substancji pylistych, stałych odpadów przemysłowych, wapienia, rud, tlenków, dolomitów, talku, gumy, itp.
Statyczne złoże fluidalne

Statyczne złoże fluidalne

Zastosowanie: procesy: suszenie, chłodzenie, przemysł chemiczny: nawozy, PVC, PP, PE, nylon, mocznik, przemysł mineralny: piasek, wapno, tlenek glinu.
Wibracyjne złoże fluidalne
Wibracyjne złoże fluidalne

Wibracyjne złoże fluidalne

Zastosowanie: procesy: suszenie, chłodzenie, suszenie produktów o wysokiej zawartości wilgoci na wlocie lub o zmiennej wilgotności, suszenie i chłodzenie w jednym aparacie (2 sekcje), przemysł chemiczny: nawozy, PVC, PP, PE,…
Placeholder

Granulator śrubowy do tworzyw sztucznych, pasz i pelletu / TESSA

Zastosowanie: procesy: mieszanie, granulacja, możliwość pracy w warunkach obecności mocznika, pary wodnej, kwasu siarkowego, amoniaku, innych.

Załadunek/rozładunek big-bagów

Oferowane stacje umożliwiają wydajny załadunek/rozładunek worków typu big-bag przy minimalnym zaangażowaniu personelu. Podstawowe zalety stacji załadunku/rozładunku to obsługa worków o różnej wysokości, możliwość pracy w strefach zagrożonych wybuchem (certyfikat ATEX), bezpyłowy załadunek/rozładunek worków, wbudowany system ważenia. Na życzenie klienta urządzenie może być wyposażone w inne rozwiązania specjalne.

Rozładunek big-bagów

Rozładunek big-bagów

Zastosowanie: rozładunek wszystkich big-bagów, materiały: proszki, granulaty, minerały, kryształy, itp.  
Załadunek big-bagów

Załadunek big-bagów

Zastosowanie: napełnianie wszystkich typów big-bagów, materiały: proszki, granulaty, minerały, kryształy, itp.
Pobór próbek z przesypów grawitacyjnych - SamFreeglide
Pobór próbek z przesypów grawitacyjnych - SamFreeglide

Pobór próbek z przesypów grawitacyjnych – SamFreeglide

Zastosowanie: ręczny lub automatyczny pobór próbek pyłów, proszków i granulatów z przesypów grawitacyjnych, przemysł spożywczy, farmaceutyczny, kosmetyczny (wykonanie wg standardów GMP), cementowy, chemiczny, itp., montaż na kanałach o średnicy DN 100…
Pobór próbek z linii transportu pneumatycznego - SamFlow
Pobór próbek z linii transportu pneumatycznego - SamFlow

Pobór próbek z linii transportu pneumatycznego – SamFlow

Zastosowanie: pobór próbek pyłów, proszków i granulatów z linii transportu pneumatycznego (maksymalne ciśnienie w rurociągu 3,5 bar).
Próbobiernia młotkowa - pobór próbek biomasy/węgla z podajnika taśmowego

Próbobiernia młotkowa – pobór próbek biomasy/węgla z podajnika taśmowego

Zastosowanie: pobieranie reprezentatywnych próbek biomasy i/lub węgla bezpośrednio z podajnika taśmowego, pobór próbek biomasy w celu rozliczenia się Elektrowni/Elektrociepłowni z URE (Urząd Regulacji Energetyki) - rozliczenie energii odnawialnej, pobór próbek w…
Próbobiernia rurowa - pobór próbek biomasy/węgla z kanału przesypowego
Próbobiernia rurowa - pobór próbek biomasy/węgla z kanału przesypowego

Próbobiernia rurowa – pobór próbek biomasy/węgla z kanału przesypowego

Zastosowanie: pobieranie reprezentatywnych próbek biomasy i/lub wegla bezpośrednio z pionowego kanału przesypowego, pobór próbek biomasy w celu rozliczenia się Elektrowni/Elektrociepłowni z URE (Urząd Regulacji Energetyki) - rozliczenie energii odnawialnej, pobór próbek…
Próbobiernia wiaderkowa - pobór próbek biomasy/węgla z przesypu podajnika taśmowego
Próbobiernia wiaderkowa - pobór próbek biomasy/węgla z przesypu podajnika taśmowego

Próbobiernia wiaderkowa – pobór próbek biomasy/węgla z przesypu podajnika taśmowego

Zastosowanie: pobieranie reprezentatywnych próbek biomasy i/lub wegla z przesypu podajnika taśmowego, pobór próbek biomasy w celu rozliczenia się Elektrowni/Elektrociepłowni z URE (Urząd Regulacji Energetyki) - rozliczenie energii odnawialnej, pobór próbek w…

Zawory

Podajniki dozujące (zawory celkowe) – stosowane na wysypach z silosów, filtrów powietrza, cyklonów w celu płynnego dozowania produktów sypkich np. do linii transportu pneumatycznego. Dzięki posiadanym certyfikatom ATEX można je stosować w strefach zagrożonych wybuchem oraz jako certyfikowany element odsprzęgający wybuch.
Przepustnice motylkowe – najczęściej stosowane w liniach transportu pneumatycznego lub grawitacyjnego gdzie głównie pełnią funkcję odcięcia rzadziej regulacji przepływu strumienia.
Zawory rozdzielcze – stosowane wszędzie tam gdzie wymagana jest zmiana kierunku przepływu produktu (jeden wlot, dwa lub więce wylotów). Typowe zastosowanie to linie transportu pneumatycznego lub grawitacyjnego.

Zawory dozujące (celkowe) jako odsprzęganie wybuchu
Zawory dozujące (celkowe) jako odsprzęganie wybuchu

Zawory dozujące – Dozowniki celkowe

Zastosowanie: praca w strefach zagrożonych wybuchem, montaż na wlocie/wylocie z filtrów, cyklonów, silosów, przenośników oraz innych aparatów procesowych, zastosowanie zarówno w procesie dozowania jak i bezpośrednio w linii transportu pneumatycznego.
Przepustnice motylkowe

Przepustnice motylkowe

Zastosowanie: proszki, pyły, ciecze, gazy, materiały sypkie stwarzające zagrożenie wybuchowe, praca w strefach zagrożonych wybuchem, regulacja przepływu oraz dozowanie materiałów sypkich.
Zawory rozdzielcze - divertery
Zawory rozdzielcze - divertery

Zawory rozdzielcze – divertery

Zastosowanie: w liniach transportu pneumatycznego proszków i granulatów, odpowiednie także dla gazów.

Separatory magnetyczne

Ze względu na zastosowanie, separatory magnetyczne można podzielić na dwie grupy:

  • Separatory magnetyczne zgrubne przeznaczone do czyszczenia produktów sypkich z dużych zanieczyszczeń metalowych (najczęściej gwoździ, śrub, nakrętek, itp.). Stosuje się je w celu ochrony urządzeń i aparatów przed uszkodzeniem oraz wyeliminowanie potencjalnych źródeł zapłonu (ochrona przed pożarem lub/i wybuchem).
  • Separatory magnetyczne dokładne mają za zadanie oczyścić produkt z niewielkich drobin jak rdza lub opiłki metalu. Separatory tego typu stosuje się w celu ochrony procesów wrażliwych na obecność zanieczyszczeń lub w liniach pakowania gotowych produktów (m.in. przemysł spożywczy, farmaceutyczny, chemiczny).

Separatory magnetyczne określane są również jako: separatory metali, oddzielacze metali, oddzielacze magnetyczne lub magnesy przemysłowe.

Separatory podwieszane nad podajnikami taśmowymi z automatycznym układem oczyszczania magnesów

Separatory podwieszane

Zastosowanie: usuwanie dużych zanieczyszczeń metalowych (śrub, gwoździ, zszywek, itp.) z materiałów sypkich, ochrona aparatów i urządzeń przed uszkodzeniem, eliminacja potencjalnych źródeł zapłonu – ochrona instalacji przed wybuchem i/lub pożarem, przenośniki taśmowe,…
Separatory płytowe podwieszane nad podajnikami taśmowymi

Separatory płytowe podwieszane nad podajnikami taśmowymi

Zastosowanie: usuwanie dużych zanieczyszczeń metalowych (śrub, gwoździ, zszywek, itp.) z materiałów sypkich, ochrona aparatów i urządzeń przed uszkodzeniem, eliminacja potencjalnych źródeł zapłonu – ochrona instalacji przed wybuchem i/lub pożarem, przenośniki taśmowe,…
Magnesy zabudowane w skrajnych rolkach przenośników taśmowych

Magnesy zabudowane w skrajnych rolkach przenośników taśmowych

Zastosowanie: usuwanie dużych zanieczyszczeń metalowych (śrub, gwoździ, zszywek, itp.) z materiałów sypkich, ochrona aparatów i urządzeń przed uszkodzeniem, eliminacja potencjalnych źródeł zapłonu – ochrona instalacji przed wybuchem i/lub pożarem, przenośniki taśmowe,…
Separatory bębnowe z mechanizmem automatycznego czyszczenia magnesu

Separatory bębnowe z mechanizmem automatycznego czyszczenia magnesu

Zastosowanie: usuwanie dużych zanieczyszczeń metalowych (śrub, gwoździ, zszywek, itp.) z materiałów sypkich, ochrona aparatów i urządzeń przed uszkodzeniem, eliminacja potencjalnych źródeł zapłonu – ochrona instalacji przed wybuchem i/lub pożarem, przenośniki taśmowe,…
Separatory do montażu na przesypach grawitacyjnych

Separatory do montażu na przesypach grawitacyjnych

Zastosowanie: usuwanie dużych zanieczyszczeń metalowych (śrub, gwoździ, zszywek, itp.) z materiałów sypkich, ochrona aparatów i urządzeń przed uszkodzeniem, eliminacja potencjalnych źródeł zapłonu – ochrona instalacji przed wybuchem i/lub pożarem, przenośniki taśmowe,…

Separatory do montażu w liniach transportu pneumatycznego

Zastosowanie: usuwanie dużych zanieczyszczeń metalowych (śrub, gwoździ, zszywek, itp.) z materiałów sypkich, ochrona aparatów i urządzeń przed uszkodzeniem, eliminacja potencjalnych źródeł zapłonu – ochrona instalacji przed wybuchem i/lub pożarem, przenośniki taśmowe,…
Separatory z automatycznym układem oczyszczania magnesów

Separatory z automatycznym układem oczyszczania magnesów

Zastosowanie: usuwanie małych zanieczyszczeń metalowych (rdza, opiłki, itp.) z suchych lub wilgotnych materiałów sypkich, stosowane w przypadkach gdy wielkość zanieczyszczeń jest za mała dla separatorów magnetycznych zgrubnych, oczyszczanie m.in. produktów spożywczych, farmaceutycznych i…
Separatory z automatycznym układem oczyszczania magnesów dla produktów wilgotnych

Separatory z automatycznym układem oczyszczania magnesów dla produktów wilgotnych

Zastosowanie: usuwanie małych zanieczyszczeń metalowych (rdza, opiłki, itp.) z suchych lub wilgotnych materiałów sypkich, stosowane w przypadkach gdy wielkość zanieczyszczeń jest za mała dla separatorów magnetycznych zgrubnych, oczyszczanie m.in. produktów spożywczych, farmaceutycznych i…
Separatory z ręcznym układem oczyszczania magnesów dla produktów wilgotnych

Separatory z ręcznym układem oczyszczania magnesów dla produktów wilgotnych

Zastosowanie: usuwanie małych zanieczyszczeń metalowych (rdza, opiłki, itp.) z suchych lub wilgotnych materiałów sypkich, stosowane w przypadkach gdy wielkość zanieczyszczeń jest za mała dla separatorów magnetycznych zgrubnych, oczyszczanie m.in. produktów spożywczych, farmaceutycznych i…
Separatory z ręcznym układem oczyszczania oraz mechanizmem ułatwiającym czyszczenie

Separatory z ręcznym układem oczyszczania oraz mechanizmem ułatwiającym czyszczenie

Zastosowanie: usuwanie małych zanieczyszczeń metalowych (rdza, opiłki, itp.) z suchych lub wilgotnych materiałów sypkich, stosowane w przypadkach gdy wielkość zanieczyszczeń jest za mała dla separatorów magnetycznych zgrubnych, oczyszczanie m.in. produktów spożywczych, farmaceutycznych i…
Separatory z ręcznym układem oczyszczania dla linii transportu pneumatycznego

Separatory z ręcznym układem oczyszczania dla linii transportu pneumatycznego

Zastosowanie: usuwanie małych zanieczyszczeń metalowych (rdza, opiłki, itp.) z suchych lub wilgotnych materiałów sypkich, stosowane w przypadkach gdy wielkość zanieczyszczeń jest za mała dla separatorów magnetycznych zgrubnych, oczyszczanie m.in. produktów spożywczych, farmaceutycznych i…
Magnesy do zabudowy

Magnesy do zabudowy

Zastosowanie: usuwanie małych zanieczyszczeń metalowych (rdza, opiłki, itp.) z suchych lub wilgotnych materiałów sypkich, stosowane w przypadkach gdy wielkość zanieczyszczeń jest za mała dla separatorów magnetycznych zgrubnych, oczyszczanie m.in. produktów spożywczych, farmaceutycznych i…