Urządzenia dla proszków

Separatory magnetyczne

Ze względu na zastosowanie, separatory magnetyczne można podzielić na dwie grupy:

  • Separatory magnetyczne zgrubne przeznaczone do czyszczenia produktów sypkich z dużych zanieczyszczeń metalowych (najczęściej gwoździ, śrub, nakrętek, itp.). Stosuje się je w celu ochrony urządzeń i aparatów przed uszkodzeniem oraz wyeliminowanie potencjalnych źródeł zapłonu (ochrona przed pożarem lub/i wybuchem).
  • Separatory magnetyczne dokładne mają za zadanie oczyścić produkt z niewielkich drobin jak rdza lub opiłki metalu. Separatory tego typu stosuje się w celu ochrony procesów wrażliwych na obecność zanieczyszczeń lub w liniach pakowania gotowych produktów (m.in. przemysł spożywczy, farmaceutyczny, chemiczny).

Separatory magnetyczne określane są również jako: separatory metali, oddzielacze metali, oddzielacze magnetyczne lub magnesy przemysłowe.

Separatory podwieszane nad podajnikami taśmowymi z automatycznym układem oczyszczania magnesów

Separatory podwieszane

Zastosowanie: usuwanie dużych zanieczyszczeń metalowych (śrub, gwoździ, zszywek, itp.) z materiałów sypkich, ochrona aparatów i urządzeń przed uszkodzeniem, eliminacja potencjalnych źródeł zapłonu – ochrona instalacji przed wybuchem i/lub pożarem, przenośniki taśmowe,…
Separatory płytowe podwieszane nad podajnikami taśmowymi

Separatory płytowe podwieszane nad podajnikami taśmowymi

Zastosowanie: usuwanie dużych zanieczyszczeń metalowych (śrub, gwoździ, zszywek, itp.) z materiałów sypkich, ochrona aparatów i urządzeń przed uszkodzeniem, eliminacja potencjalnych źródeł zapłonu – ochrona instalacji przed wybuchem i/lub pożarem, przenośniki taśmowe,…
Magnesy zabudowane w skrajnych rolkach przenośników taśmowych

Magnesy zabudowane w skrajnych rolkach przenośników taśmowych

Zastosowanie: usuwanie dużych zanieczyszczeń metalowych (śrub, gwoździ, zszywek, itp.) z materiałów sypkich, ochrona aparatów i urządzeń przed uszkodzeniem, eliminacja potencjalnych źródeł zapłonu – ochrona instalacji przed wybuchem i/lub pożarem, przenośniki taśmowe,…
Separatory bębnowe z mechanizmem automatycznego czyszczenia magnesu

Separatory bębnowe z mechanizmem automatycznego czyszczenia magnesu

Zastosowanie: usuwanie dużych zanieczyszczeń metalowych (śrub, gwoździ, zszywek, itp.) z materiałów sypkich, ochrona aparatów i urządzeń przed uszkodzeniem, eliminacja potencjalnych źródeł zapłonu – ochrona instalacji przed wybuchem i/lub pożarem, przenośniki taśmowe,…
Separatory do montażu na przesypach grawitacyjnych

Separatory do montażu na przesypach grawitacyjnych

Zastosowanie: usuwanie dużych zanieczyszczeń metalowych (śrub, gwoździ, zszywek, itp.) z materiałów sypkich, ochrona aparatów i urządzeń przed uszkodzeniem, eliminacja potencjalnych źródeł zapłonu – ochrona instalacji przed wybuchem i/lub pożarem, przenośniki taśmowe,…
Separatory do montażu w liniach transportu pneumatycznego

Separatory do montażu w liniach transportu pneumatycznego

Zastosowanie: usuwanie dużych zanieczyszczeń metalowych (śrub, gwoździ, zszywek, itp.) z materiałów sypkich, ochrona aparatów i urządzeń przed uszkodzeniem, eliminacja potencjalnych źródeł zapłonu – ochrona instalacji przed wybuchem i/lub pożarem, przenośniki taśmowe,…
Separatory z automatycznym układem oczyszczania magnesów

Separatory z automatycznym układem oczyszczania magnesów

Zastosowanie: usuwanie małych zanieczyszczeń metalowych (rdza, opiłki, itp.) z suchych lub wilgotnych materiałów sypkich, stosowane w przypadkach gdy wielkość zanieczyszczeń jest za mała dla separatorów magnetycznych zgrubnych, oczyszczanie m.in. produktów spożywczych, farmaceutycznych i…
Separatory z automatycznym układem oczyszczania magnesów dla produktów wilgotnych

Separatory z automatycznym układem oczyszczania magnesów dla produktów wilgotnych

Zastosowanie: usuwanie małych zanieczyszczeń metalowych (rdza, opiłki, itp.) z suchych lub wilgotnych materiałów sypkich, stosowane w przypadkach gdy wielkość zanieczyszczeń jest za mała dla separatorów magnetycznych zgrubnych, oczyszczanie m.in. produktów spożywczych, farmaceutycznych i…
Separatory z ręcznym układem oczyszczania magnesów dla produktów wilgotnych

Separatory z ręcznym układem oczyszczania magnesów dla produktów wilgotnych

Zastosowanie: usuwanie małych zanieczyszczeń metalowych (rdza, opiłki, itp.) z suchych lub wilgotnych materiałów sypkich, stosowane w przypadkach gdy wielkość zanieczyszczeń jest za mała dla separatorów magnetycznych zgrubnych, oczyszczanie m.in. produktów spożywczych, farmaceutycznych i…
Separatory z ręcznym układem oczyszczania oraz mechanizmem ułatwiającym czyszczenie

Separatory z ręcznym układem oczyszczania oraz mechanizmem ułatwiającym czyszczenie

Zastosowanie: usuwanie małych zanieczyszczeń metalowych (rdza, opiłki, itp.) z suchych lub wilgotnych materiałów sypkich, stosowane w przypadkach gdy wielkość zanieczyszczeń jest za mała dla separatorów magnetycznych zgrubnych, oczyszczanie m.in. produktów spożywczych, farmaceutycznych i…
Separatory z ręcznym układem oczyszczania dla linii transportu pneumatycznego

Separatory z ręcznym układem oczyszczania dla linii transportu pneumatycznego

Zastosowanie: usuwanie małych zanieczyszczeń metalowych (rdza, opiłki, itp.) z suchych lub wilgotnych materiałów sypkich, stosowane w przypadkach gdy wielkość zanieczyszczeń jest za mała dla separatorów magnetycznych zgrubnych, oczyszczanie m.in. produktów spożywczych, farmaceutycznych i…
Magnesy do zabudowy

Magnesy do zabudowy

Zastosowanie: usuwanie małych zanieczyszczeń metalowych (rdza, opiłki, itp.) z suchych lub wilgotnych materiałów sypkich, stosowane w przypadkach gdy wielkość zanieczyszczeń jest za mała dla separatorów magnetycznych zgrubnych, oczyszczanie m.in. produktów spożywczych, farmaceutycznych i…

Zawory

Podajniki dozujące (zawory celkowe) – stosowane na wysypach z silosów, filtrów powietrza, cyklonów w celu płynnego dozowania produktów sypkich np. do linii transportu pneumatycznego. Dzięki posiadanym certyfikatom ATEX można je stosować w strefach zagrożonych wybuchem oraz jako certyfikowany element odsprzęgający wybuch.
Przepustnice motylkowe – najczęściej stosowane w liniach transportu pneumatycznego lub grawitacyjnego gdzie głównie pełnią funkcję odcięcia rzadziej regulacji przepływu strumienia.
Zawory rozdzielcze – stosowane wszędzie tam gdzie wymagana jest zmiana kierunku przepływu produktu (jeden wlot, dwa lub więce wylotów). Typowe zastosowanie to linie transportu pneumatycznego lub grawitacyjnego.

Zawory dozujące (celkowe) jako odsprzęganie wybuchu

Zawory dozujące – Dozowniki celkowe

Zastosowanie: praca w strefach zagrożonych wybuchem, montaż na wlocie/wylocie z filtrów, cyklonów, silosów, przenośników oraz innych aparatów procesowych, zastosowanie zarówno w procesie dozowania jak i bezpośrednio w linii transportu pneumatycznego.
Przepustnice motylkowe

Przepustnice motylkowe

Zastosowanie: proszki, pyły, ciecze, gazy, materiały sypkie stwarzające zagrożenie wybuchowe, praca w strefach zagrożonych wybuchem, regulacja przepływu oraz dozowanie materiałów sypkich.
Zawory rozdzielcze - divertery

Zawory rozdzielcze – divertery

Zastosowanie: w liniach transportu pneumatycznego proszków i granulatów, odpowiednie także dla gazów.