Urządzenia dla proszków

Instalacje odpylajace
Instalacje odpylające

Instalacje odpylające

Zastosowanie: Zasadniczym celem stosowania instalacji odpylających jest: obniżenie zapylenia w miejscu pracy do bezpiecznego dla zdrowia poziomu, oczyszczenie do bezpiecznego poziomu gazów procesowych przed ich emisją do atmosfery, obniżenie zapylenia…
Centralne odkurzanie

Centralne odkurzanie

Zastosowanie: Instalacje centralnego odkurzania, w przemyśle stosowane są do usuwania osiadłego pyłu z posadzek, płaskich powierzchniach oraz konstrukcji maszyn i hal. Rozwiązanie to stosuje się również jako lokalne instalacje odciągowo-odpylające…
Transport pneumatyczny
Transport pneumatyczny

Transport pneumatyczny

Oferta: wykonawstwo instalacji transportu pneumatycznego „pod klucz”, modernizacja instalacji transportu pneumatycznego, zabezpieczenie instalacji transportu pneumatycznego przed wybuchem, opracowanie dokumentów wymaganych dyrektywami ATEX, produkcja elementów instalacji transportu pneumatycznego.
Przenośnik aero-mechaniczny AMC (transport talerzykowo-rurowy)
Przenośnik aero-mechaniczny AMC (transport talerzykowo-rurowy)

Przenośnik aero-mechaniczny AMC (transport talerzykowo-rurowy)

Zastosowanie: transport proszków i granulatów (brak niszczenia delikatnych materiałów), materiały: chipsy ziemniaczane, kawa, herbata, cukier, przyprawy, mleko w proszku, pokarm dla zwierząt, mrożonki, sód, potas, fluor, aluminium, PCV, itp., przemysł:…
Młyn strumieniowo - fluidyzacyjny - CONDUX typu CGS

Młyn strumieniowo – fluidyzacyjny – CONDUX typu CGS

Zastosowanie: młyn strumieniowo-fluidyzacyjny z klasyfikatorem powietrznym do mielenia produktów w zakresie 0,2 – 70 μm, możliwość mielenia materiałów o wysokiej twardości, przykładowe zastosowanie: mielenie węgla aktywnego, ceramiki dentystycznej, grafitu, pigmentów…
Młyn strumieniowy o wysokiej gęstości złoża - CONDUX typu ConJet

Młyn strumieniowy o wysokiej gęstości złoża – CONDUX typu ConJet

Zastosowanie: młyn spiralno-strumieniowy z klasyfikatorem powietrznym do mielenia  produktów w zakresie 2 – 40 μm, możliwość mielenia materiałów o wysokiej twardości, przykładowe zastosowanie: mielenie pigmentu, farmaceutyków, tonerów, talku, krzemionki, tlenku…
Młyn separacyjny - CONDUX typu CSM

Młyn separacyjny – CONDUX typu CSM

Zastosowanie: mielenie z jednoczesną klasyfikacją produktów w zakresie 10 – 300 μm, przykładowe zastosowanie: mielenie cukru, pigmentów, żelatyny, płatków zbożowych, kuchy kakaowej, wapnia, skrobi ziemniaczanej, krzemionki, wodorowęglanu sodu, poliakrylamidu, powłok…
Młyn udarowy - CONDUX typu CP

Młyn udarowy – CONDUX typu CP

Zastosowanie: mielenie z jednoczesną klasyfikacją produktów w zakresie 20 – 150 μm przykładowe zastosowanie: mielenie pigmentów, żelatyny, pszenicy, węgla drzewnego, wapnia, powłok syntetycznych, węglanu sodu, siarczanu sodu, żywic fenolowych, powłok…
Uniwersalny młyn udarowy CONDUX typu CUM

Uniwersalny młyn udarowy CONDUX typu CUM

Zastosowanie: mielenie produktów o twardości 3- 3,5 w skali Mohsa w zakresie 30 – 1500 μm, przykładowe zastosowanie: mielenie cukru, przypraw, sadzy, korka, skrobi kukurydzianej, zboża, glutenu, grafitu, tworzywa sztucznego,…
Młyn tnący - CONDUX typu CS-Z

Młyn tnący – CONDUX typu CS-Z

Zastosowanie: rozdrabnianie produktów poprzez cięcie w zakresie 90 – 2000 μm, przykładowe zastosowanie: rozdrabnianie/cięcie celulozy, włókien drzewnych, gumy, makulatury, skóry, tkanin, włókien węglowych, folii poliestrowej, poliuretanu termoplastycznego, kauczuku.
Przesiewacz drobnoziarnistych produktów sypkich typu WA
Przesiewacz drobnoziarnistych produktów sypkich typu WA

Przesiewacz drobnoziarnistych produktów sypkich typu WA

Zastosowanie: przesiewacz produktów suchych lub wilgotnych z zakresu 0.05 – 15 mm, z tendencją do zalepiania sit, przesiewacz cukru, nawozów sztucznych, NPK, detergentów, mączki wapiennej, piasku kwarcowego, gipsu, ścierniw, farmaceutyków,…
Przesiewacz drobnoziarnistych produktów sypkich typu WAU
Przesiewacz drobnoziarnistych produktów sypkich typu WAU

Przesiewacz drobnoziarnistych produktów sypkich typu WAU

Zastosowanie: przesiewacz produktów suchych lub wilgotnych z zakresu 0.05 – 15 mm, z tendencją do zalepiania sit, przesiewacz cukru, nawozów sztucznych, NPK, detergentów, mączki wapiennej, piasku kwarcowego, gipsu, ścierniw, farmaceutyków,…
Przesiewacz drobnoziarnistych produktów sypkich typu MDS

Przesiewacz drobnoziarnistych produktów sypkich typu MDS

Zastosowanie: przesiewacz produktów suchych z zakresu 0.03 – 10 mm, w procesach wymagających bardzo dokładnego siania wielu frakcji (produkty po przesianiu zawierają 99% cząstek o pożądanej wielkości), przesiew cukru, nawozów…
Przesiewacz gruboziarnistych produktów sypkich typu DF
Przesiewacz gruboziarnistych produktów sypkich typu DF

Przesiewacz gruboziarnistych produktów sypkich typu DF

Zastosowanie: przesiew produktów suchych z zakresu 0.65 – 55 mm, z tendencją do zbrylania, przesiew soli potasowych, soli, sody, rud/żużlu, nawozów potasowych, azotowych i fosforowych, kamieni/ziemi, grysu, stłuczki szklanej, tynków,…
Przesiewacz wibracyjny do siania na mokro lub na sucho typu UG
Przesiewacz wibracyjny do siania na mokro lub na sucho typu UG

Przesiewacz wibracyjny do siania na mokro lub na sucho typu UG

Zastosowanie: przesiewanie na sucho lub na mokro grysu, kamieni, ziemi, nawozów fosforowych, rud, żużlu, węgla, koksu, itp., przesiewacz typ UG jest najczęściej stosowany w przemyśle materiałów drogowych i budowlanych.
Rynna transportująco-przesiewająca
Rynna transportująco-przesiewająca

Rynna transportująco-przesiewająca

Zastosowanie: możliwość transportu oraz dozowania materiałów sypkich w czasie siania, odwadnianie produktów mokrych.
Przesiewacz odwadniający serii ES

Przesiewacz odwadniający serii ES

Zastosowanie: odwadnianie materiałów średnich i grubych.
Przesiewacze optyczne (sortowniki optyczne)
Przesiewacze optyczne (sortowniki optyczne)

Przesiewacze optyczne (sortowniki optyczne)

Zastosowanie: przesiewacz (sortownik) optyczny segreguje produkty sypkie na podstawie koloru, odcienia, udziału procentowego tekstury, kształtu oraz wielkości ziaren, segregacja: zużytego szkła, soli, ryżu, słonecznika, fasoli, PET, bakalii, płatków owsianych, mrożonek,…
Urządzenie SizeChecker do analizy i kontroli jakości produktu

Urządzenie SizeChecker do analizy i kontroli jakości produktu

Zastosowanie: optymalizacja procesu produkcji granulatów / proszków, kontrola jakości produktu (analiza rozmiaru i kształtu ziaren produktu).
Przesiewacz laboratoryjny typ LPS

Przesiewacz laboratoryjny typ LPS

Zastosowanie: analiza drobnoziarnistych materiałów sypkich (0.020-2 mm).
Separator powietrzny
Separator powietrzny

Separator powietrzny

Zastosowanie: separacja produktów sypkich, których uziarnienie na wlocie do urządzenia jest w zakresie od 0 do 4mm (punkt rozdziału od 2 do 200 µm), separacja produktów o bardzo wysokich własnościach…

Granulacja, suszenie, chłodzenie

Bębny obrotowe oraz statyczne i wibracyjne złoża fluidalne to aparaty szeroko stosowane w procesach granulacji, suszenia, chłodzenia/grzania, kalcynacji czy powlekania.

Bębny obrotowe (suszenie, grzanie, chłodzenie)

Bębny obrotowe (suszenie, grzanie, chłodzenie)

Zastosowanie: procesy: suszenie, chłodzenie, grzanie, bębny obrotowe są stosowane przy produkcji nawozów, minerałów, granulatów oraz substancji pylistych, stałych odpadów przemysłowych, wapienia, rud, tlenków, dolomitów, talku, gumy, itp., bębny obrotowe mogą…
Bębny obrotowe

Bębny obrotowe (granulacja / kalcynacja / powlekanie)

Zastosowanie: procesy: granulacja, kalcynacja, powlekanie, stosowane przy obróbce: nawozów, minerałów, granulatów oraz substancji pylistych, stałych odpadów przemysłowych, wapienia, rud, tlenków, dolomitów, talku, gumy, itp.
Statyczne złoże fluidalne

Statyczne złoże fluidalne

Zastosowanie: procesy: suszenie, chłodzenie, przemysł chemiczny: nawozy, PVC, PP, PE, nylon, mocznik, przemysł mineralny: piasek, wapno, tlenek glinu.
Wibracyjne złoże fluidalne
Wibracyjne złoże fluidalne

Wibracyjne złoże fluidalne

Zastosowanie: procesy: suszenie, chłodzenie, suszenie produktów o wysokiej zawartości wilgoci na wlocie lub o zmiennej wilgotności, suszenie i chłodzenie w jednym aparacie (2 sekcje), przemysł chemiczny: nawozy, PVC, PP, PE,…
Placeholder

Granulator śrubowy do tworzyw sztucznych, pasz i pelletu / TESSA

Zastosowanie: procesy: mieszanie, granulacja, możliwość pracy w warunkach obecności mocznika, pary wodnej, kwasu siarkowego, amoniaku, innych.

Załadunek/rozładunek big-bagów

Oferowane stacje umożliwiają wydajny załadunek/rozładunek worków typu big-bag przy minimalnym zaangażowaniu personelu. Podstawowe zalety stacji załadunku/rozładunku to obsługa worków o różnej wysokości, możliwość pracy w strefach zagrożonych wybuchem (certyfikat ATEX), bezpyłowy załadunek/rozładunek worków, wbudowany system ważenia. Na życzenie klienta urządzenie może być wyposażone w inne rozwiązania specjalne.

Rozładunek big-bagów

Rozładunek big-bagów

Zastosowanie: rozładunek wszystkich big-bagów, materiały: proszki, granulaty, minerały, kryształy, itp.  
Załadunek big-bagów

Załadunek big-bagów

Zastosowanie: napełnianie wszystkich typów big-bagów, materiały: proszki, granulaty, minerały, kryształy, itp.
Pobór próbek z przesypów grawitacyjnych - SamFreeglide
Pobór próbek z przesypów grawitacyjnych - SamFreeglide

Pobór próbek z przesypów grawitacyjnych – SamFreeglide

Zastosowanie: ręczny lub automatyczny pobór próbek pyłów, proszków i granulatów z przesypów grawitacyjnych, przemysł spożywczy, farmaceutyczny, kosmetyczny (wykonanie wg standardów GMP), cementowy, chemiczny, itp., montaż na kanałach o średnicy DN 100…
Pobór próbek z linii transportu pneumatycznego - SamFlow
Pobór próbek z linii transportu pneumatycznego - SamFlow

Pobór próbek z linii transportu pneumatycznego – SamFlow

Zastosowanie: pobór próbek pyłów, proszków i granulatów z linii transportu pneumatycznego (maksymalne ciśnienie w rurociągu 3,5 bar).
Próbobiernia młotkowa - pobór próbek biomasy/węgla z podajnika taśmowego

Próbobiernia młotkowa – pobór próbek biomasy/węgla z podajnika taśmowego

Zastosowanie: pobieranie reprezentatywnych próbek biomasy i/lub węgla bezpośrednio z podajnika taśmowego, pobór próbek biomasy w celu rozliczenia się Elektrowni/Elektrociepłowni z URE (Urząd Regulacji Energetyki) - rozliczenie energii odnawialnej, pobór próbek w…
Próbobiernia rurowa - pobór próbek biomasy/węgla z kanału przesypowego
Próbobiernia rurowa - pobór próbek biomasy/węgla z kanału przesypowego

Próbobiernia rurowa – pobór próbek biomasy/węgla z kanału przesypowego

Zastosowanie: pobieranie reprezentatywnych próbek biomasy i/lub wegla bezpośrednio z pionowego kanału przesypowego, pobór próbek biomasy w celu rozliczenia się Elektrowni/Elektrociepłowni z URE (Urząd Regulacji Energetyki) - rozliczenie energii odnawialnej, pobór próbek…
Próbobiernia wiaderkowa - pobór próbek biomasy/węgla z przesypu podajnika taśmowego
Próbobiernia wiaderkowa - pobór próbek biomasy/węgla z przesypu podajnika taśmowego

Próbobiernia wiaderkowa – pobór próbek biomasy/węgla z przesypu podajnika taśmowego

Zastosowanie: pobieranie reprezentatywnych próbek biomasy i/lub wegla z przesypu podajnika taśmowego, pobór próbek biomasy w celu rozliczenia się Elektrowni/Elektrociepłowni z URE (Urząd Regulacji Energetyki) - rozliczenie energii odnawialnej, pobór próbek w…

Zawory

Podajniki dozujące (zawory celkowe) – stosowane na wysypach z silosów, filtrów powietrza, cyklonów w celu płynnego dozowania produktów sypkich np. do linii transportu pneumatycznego. Dzięki posiadanym certyfikatom ATEX można je stosować w strefach zagrożonych wybuchem oraz jako certyfikowany element odsprzęgający wybuch.
Przepustnice motylkowe – najczęściej stosowane w liniach transportu pneumatycznego lub grawitacyjnego gdzie głównie pełnią funkcję odcięcia rzadziej regulacji przepływu strumienia.
Zawory rozdzielcze – stosowane wszędzie tam gdzie wymagana jest zmiana kierunku przepływu produktu (jeden wlot, dwa lub więce wylotów). Typowe zastosowanie to linie transportu pneumatycznego lub grawitacyjnego.

Zawory dozujące (celkowe) jako odsprzęganie wybuchu
Zawory dozujące (celkowe) jako odsprzęganie wybuchu

Zawory dozujące – Dozowniki celkowe

Zastosowanie: praca w strefach zagrożonych wybuchem, montaż na wlocie/wylocie z filtrów, cyklonów, silosów, przenośników oraz innych aparatów procesowych, zastosowanie zarówno w procesie dozowania jak i bezpośrednio w linii transportu pneumatycznego.
Przepustnice motylkowe

Przepustnice motylkowe

Zastosowanie: proszki, pyły, ciecze, gazy, materiały sypkie stwarzające zagrożenie wybuchowe, praca w strefach zagrożonych wybuchem, regulacja przepływu oraz dozowanie materiałów sypkich.
Zawory rozdzielcze - divertery
Zawory rozdzielcze - divertery

Zawory rozdzielcze – divertery

Zastosowanie: w liniach transportu pneumatycznego proszków i granulatów, odpowiednie także dla gazów.

Separatory magnetyczne

Ze względu na zastosowanie, separatory magnetyczne można podzielić na dwie grupy:

  • Separatory magnetyczne zgrubne przeznaczone do czyszczenia produktów sypkich z dużych zanieczyszczeń metalowych (najczęściej gwoździ, śrub, nakrętek, itp.). Stosuje się je w celu ochrony urządzeń i aparatów przed uszkodzeniem oraz wyeliminowanie potencjalnych źródeł zapłonu (ochrona przed pożarem lub/i wybuchem).
  • Separatory magnetyczne dokładne mają za zadanie oczyścić produkt z niewielkich drobin jak rdza lub opiłki metalu. Separatory tego typu stosuje się w celu ochrony procesów wrażliwych na obecność zanieczyszczeń lub w liniach pakowania gotowych produktów (m.in. przemysł spożywczy, farmaceutyczny, chemiczny).

Separatory magnetyczne określane są również jako: separatory metali, oddzielacze metali, oddzielacze magnetyczne lub magnesy przemysłowe.

Separatory podwieszane nad podajnikami taśmowymi z automatycznym układem oczyszczania magnesów

Separatory podwieszane

Zastosowanie: usuwanie dużych zanieczyszczeń metalowych (śrub, gwoździ, zszywek, itp.) z materiałów sypkich, ochrona aparatów i urządzeń przed uszkodzeniem, eliminacja potencjalnych źródeł zapłonu – ochrona instalacji przed wybuchem i/lub pożarem, przenośniki taśmowe,…
Separatory płytowe podwieszane nad podajnikami taśmowymi

Separatory płytowe podwieszane nad podajnikami taśmowymi

Zastosowanie: usuwanie dużych zanieczyszczeń metalowych (śrub, gwoździ, zszywek, itp.) z materiałów sypkich, ochrona aparatów i urządzeń przed uszkodzeniem, eliminacja potencjalnych źródeł zapłonu – ochrona instalacji przed wybuchem i/lub pożarem, przenośniki taśmowe,…
Magnesy zabudowane w skrajnych rolkach przenośników taśmowych

Magnesy zabudowane w skrajnych rolkach przenośników taśmowych

Zastosowanie: usuwanie dużych zanieczyszczeń metalowych (śrub, gwoździ, zszywek, itp.) z materiałów sypkich, ochrona aparatów i urządzeń przed uszkodzeniem, eliminacja potencjalnych źródeł zapłonu – ochrona instalacji przed wybuchem i/lub pożarem, przenośniki taśmowe,…
Separatory bębnowe z mechanizmem automatycznego czyszczenia magnesu

Separatory bębnowe z mechanizmem automatycznego czyszczenia magnesu

Zastosowanie: usuwanie dużych zanieczyszczeń metalowych (śrub, gwoździ, zszywek, itp.) z materiałów sypkich, ochrona aparatów i urządzeń przed uszkodzeniem, eliminacja potencjalnych źródeł zapłonu – ochrona instalacji przed wybuchem i/lub pożarem, przenośniki taśmowe,…
Separatory do montażu na przesypach grawitacyjnych

Separatory do montażu na przesypach grawitacyjnych

Zastosowanie: usuwanie dużych zanieczyszczeń metalowych (śrub, gwoździ, zszywek, itp.) z materiałów sypkich, ochrona aparatów i urządzeń przed uszkodzeniem, eliminacja potencjalnych źródeł zapłonu – ochrona instalacji przed wybuchem i/lub pożarem, przenośniki taśmowe,…

Separatory do montażu w liniach transportu pneumatycznego

Zastosowanie: usuwanie dużych zanieczyszczeń metalowych (śrub, gwoździ, zszywek, itp.) z materiałów sypkich, ochrona aparatów i urządzeń przed uszkodzeniem, eliminacja potencjalnych źródeł zapłonu – ochrona instalacji przed wybuchem i/lub pożarem, przenośniki taśmowe,…
Separatory z automatycznym układem oczyszczania magnesów

Separatory z automatycznym układem oczyszczania magnesów

Zastosowanie: usuwanie małych zanieczyszczeń metalowych (rdza, opiłki, itp.) z suchych lub wilgotnych materiałów sypkich, stosowane w przypadkach gdy wielkość zanieczyszczeń jest za mała dla separatorów magnetycznych zgrubnych, oczyszczanie m.in. produktów spożywczych, farmaceutycznych i…
Separatory z automatycznym układem oczyszczania magnesów dla produktów wilgotnych

Separatory z automatycznym układem oczyszczania magnesów dla produktów wilgotnych

Zastosowanie: usuwanie małych zanieczyszczeń metalowych (rdza, opiłki, itp.) z suchych lub wilgotnych materiałów sypkich, stosowane w przypadkach gdy wielkość zanieczyszczeń jest za mała dla separatorów magnetycznych zgrubnych, oczyszczanie m.in. produktów spożywczych, farmaceutycznych i…
Separatory z ręcznym układem oczyszczania magnesów dla produktów wilgotnych

Separatory z ręcznym układem oczyszczania magnesów dla produktów wilgotnych

Zastosowanie: usuwanie małych zanieczyszczeń metalowych (rdza, opiłki, itp.) z suchych lub wilgotnych materiałów sypkich, stosowane w przypadkach gdy wielkość zanieczyszczeń jest za mała dla separatorów magnetycznych zgrubnych, oczyszczanie m.in. produktów spożywczych, farmaceutycznych i…
Separatory z ręcznym układem oczyszczania oraz mechanizmem ułatwiającym czyszczenie

Separatory z ręcznym układem oczyszczania oraz mechanizmem ułatwiającym czyszczenie

Zastosowanie: usuwanie małych zanieczyszczeń metalowych (rdza, opiłki, itp.) z suchych lub wilgotnych materiałów sypkich, stosowane w przypadkach gdy wielkość zanieczyszczeń jest za mała dla separatorów magnetycznych zgrubnych, oczyszczanie m.in. produktów spożywczych, farmaceutycznych i…
Separatory z ręcznym układem oczyszczania dla linii transportu pneumatycznego

Separatory z ręcznym układem oczyszczania dla linii transportu pneumatycznego

Zastosowanie: usuwanie małych zanieczyszczeń metalowych (rdza, opiłki, itp.) z suchych lub wilgotnych materiałów sypkich, stosowane w przypadkach gdy wielkość zanieczyszczeń jest za mała dla separatorów magnetycznych zgrubnych, oczyszczanie m.in. produktów spożywczych, farmaceutycznych i…
Magnesy do zabudowy

Magnesy do zabudowy

Zastosowanie: usuwanie małych zanieczyszczeń metalowych (rdza, opiłki, itp.) z suchych lub wilgotnych materiałów sypkich, stosowane w przypadkach gdy wielkość zanieczyszczeń jest za mała dla separatorów magnetycznych zgrubnych, oczyszczanie m.in. produktów spożywczych, farmaceutycznych i…