Czujnik zapylenia – kontrola uszkodzenia wkładów filtra

Czujnik zapylenia – kontrola uszkodzenia wkładów filtra

Zastosowanie:

0

Specyfikacja:

  • kontrola dwóch poziomów wartości stężenia pyłu (w stosunku do wartości normalnej) – przekroczenie pierwszej wartości (50%) aktywuje alarm ostrzegawczy, przekroczenie drugiej wartości aktywuje tzw. alarm wysoki,
  • możliwość zaprogramowania opóźnienia aktywacji alarmu (opóźnienie w zakresie 1 – 2min),
  • do wykorzystania dwa przekaźniki bezpotencjałowe (2A, 250V AC),
  • dostępne wersje czujnika:
    • sonda z panelem sterowania w jednej obudowie,
    • sonda i panel sterowania w osobnych obudowach (możliwość montażu panelu w miejscu dostępnym dla operatora),
    • czujnik z dodatkowym skalowanym wyjściem 4-20mA proporcjonalnym do wartości zapylenia.