Czujnik zapylenia – kontrola uszkodzenia wkładów filtra

Zastosowanie:

 • kontrola uszkodzenia wkładów filtracyjnych filtra,
 • monitoring obecności nadmiernego stężenia palnego pyłu w kanale czystego powietrza.

Specyfikacja:

 • kontrola dwóch poziomów wartości stężenia pyłu (w stosunku do wartości normalnej) – przekroczenie pierwszej wartości (50%) aktywuje alarm ostrzegawczy, przekroczenie drugiej wartości aktywuje tzw. alarm wysoki,
 • możliwość zaprogramowania opóźnienia aktywacji alarmu (opóźnienie w zakresie 1 – 2min),
 • do wykorzystania dwa przekaźniki bezpotencjałowe (2A, 250V AC),
 • dostępne wersje czujnika:
  • sonda z panelem sterowania w jednej obudowie,
  • sonda i panel sterowania w osobnych obudowach (możliwość montażu panelu w miejscu dostępnym dla operatora),
  • czujnik z dodatkowym skalowanym wyjściem 4-20mA proporcjonalnym do wartości zapylenia.