Bezpieczeństwo wybuchowe

Prace „pod klucz”

GRUPA WOLFF™ – którą tworzą przedsiębiorstwa TESSA, ATEX oraz LEWTECH – jako jedna z nielicznych firm w Europie wykonuje kompleksowe prace związane z dostosowaniem nowo budowanych, jak i istniejących instalacji przemysłowych do wymogów dyrektywy ATEX 137.


Zakres naszych prac obejmuje:

 • zagadnienia formalno-prawne (dokument zabezpieczenia przed wybuchem)
 • ograniczanie stref zagrożonych wybuchem, oceny ryzyka
 • zabezpieczenie instalacji przed skutkami wybuchu

Nasza oferta w zakresie szkoleń i opracowań ATEX:

Tłumienie wybuchu

Oferowany system tłumienia wybuchu zabezpiecza chronione aparaty przed skutkami wybuchu. Zasada działania systemu polega na identyfikacji zagrożenia wybuchem, w jego etapie początkowym, i natychmiastowej reakcji systemu prowadzącej do stłumienia zarzewia wybuchu. Zapewnia to ochronę instalacji produkcyjnych przed zniszczeniem, a pracujący personel przed obrażeniami.

Podstawowa wersja systemu tłumienia wybuchu składa się z dynamicznego czujnika wzrostu ciśnienia i/lub czujnika w podczerwieni IR, butli HRD z mieszanką gaszącą i elektroniki sterującej układem. Czujnik ciśnienia kontroluje, w sposób ciągły, zmiany ciśnienia wewnątrz aparatu zagrożonego wybuchem. Zadziałanie systemu warunkowane jest szybkością narastania ciśnienia ΔP w czasie Δt w aparacie, zgodnego z charakterystyką “wybuchową” produktu – stałą Kst (wielkość charakterystyczna dla danego palnego i wybuchowego produktu). W przypadku gdy zmierzona wartość ΔP / Δt odpowiada wartości Kst danego produktu to elektronika sterująca odczyta sygnał z czujnika ciśnienia jako wystąpienie „początkowej fazy wybuchu”, co spowoduje natychmiastowe otwarcie butli z proszkiem tłumiącym i jego wtrysk do wnętrza chronionego aparatu. Całkowity czas reakcji, od momentu wykrycia „początkowej fazy wybuchu” aż do momentu jego stłumienia, liczony jest w milisekundach (poniżej 0,1 sekundy).

Zalety systemu tłumienia wybuchu:

 • możliwość zabezpieczenia aparatów znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych
 • zabezpieczenie aparatów przed zniszczeniem – szybkie przywrócenie instalacji do normalnej pracy, brak emisji szkodliwych/trujących substancji do atmosfery
 • brak pożaru – nie występuje groźba wypalenia się produktu w aparacie
 • brak wrażliwości na zmieniające się warunki procesowe w aparacie (fluktuacje ciśnienia roboczego)
 • gwarancja zadziałania systemu tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia wybuchu
 • rozwiązanie zaakceptowane przez przemysł, w tym farmaceutyczny i spożywczy
Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E
Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E

Butle z czynnikiem gaszącym typ E-HRD

Zastosowanie: ochrona przeciwwybuchowa aparatów (silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie, granulatory, itd.) w przypadku występowania substancji łatwopalnych, w stężeniach wybuchowych, butle HRD stosowane są do ochrony przed wybuchem aparatów, zbiorników, kanałów…
Wielofunkcyjny dynamiczny czujnik ciśnienia typ MEX-3.2

Wielofunkcyjny dynamiczny czujnik ciśnienia typ MEX-3.2

Zastosowanie: element systemu tłumienia wybuchu montowany na aparatach, urządzeniach, zbiornikach, kanałach i rurach w celu natychmiastowego wykrycia zarzewia wybuchu, wybuchowe pyły klasy ST1–ST3, a także gazy i mieszaniny hybrydowe.
Czujnik optyczny w podczerwieni typ DG-IR-3C

Czujnik optyczny w podczerwieni typ DG-IR-3C

Zastosowanie: element systemu tłumienia wybuchu montowany na kanałach i rurociągach powiązanych z podajnikami kubełkowymi, filtrami, zbiornikami i innymi aparatami, w celu natychmiastowego wykrycia zarzewia wybuchu, identyfikacja źródeł zapłonu (strumień iskier,…
Czujnik optyczny w podczerwieni typ IR-13

Czujnik optyczny w podczerwieni typ IR-13 i IR-11

Zastosowanie: element systemu tłumienia wybuchu montowany na kanałach i rurociągach powiązanych z podajnikami kubełkowymi, filtrami, zbiornikami i innymi aparatami, w celu natychmiastowego wykrycia zarzewia wybuchu, identyfikacja źródeł zapłonu takich jak…
Czujnik zapylenia - kontrola uszkodzenia wkładów filtra

Czujnik zapylenia – kontrola uszkodzenia wkładów filtra

Zastosowanie: kontrola uszkodzenia wkładów filtracyjnych filtra, monitoring obecności nadmiernego stężenia palnego pyłu w kanale czystego powietrza.
Jednostrefowa centrala sterująca EX 100.1

Jednostrefowa centrala sterująca EX 100.1

Zastosowanie: element sterujący systemem tłumienia wybuchu tj. butlami HRD, czujnikami ciśnienia oraz podczerwieni, jednostrefowa centrala sterownicza CIE pełni funkcje: monitorowanie systemu, dostarczenie impulsu zmagazynowanej energii do aktywacji butli HRD, weryfikacja…
Wielostrefowa centrala sterująca EX 8000 / EX 5000

Wielostrefowa centrala sterująca EX 8000 / EX 5000

Zastosowanie: element sterujący systemem tłumienia wybuchu tj. butlami HRD, czujnikami ciśnienia oraz podczerwieni, wielostrefowa centrala sterownicza CIE pełni funkcje: monitorowanie systemu, dostarczenie imerpulsu zmagazynowanej energii do aktywacji butli HRD, weryfikacja…

Odciążenie (odpowietrzanie) wybuchu

Odciążanie wybuchu (odpowietrzanie wybuchu) to metoda ochrony aparatów procesowych przed skutkami wybuchu polegająca na obniżeniu ciśnienia wybuchu w przestrzeni aparatów do bezpiecznego poziomu (zredukowane ciśnienie wybuchu). Panele odciążające lub klapy przeciwwybuchowe otwierają się przy zadanym ciśnieniu wyprowadzając do otoczenia nadmierne ciśnienie, płomień oraz spalony i niespalony produkt. Zasadniczo odciążenia wybuchu nie można stosować w pomieszczeniach zamkniętych. Możliwe jest także zastosowanie bezpłomieniowego odciążenia wybuchu (Q-Box, Q-Rhor), które zapobiega przedostaniu się niebezpiecznych skutków wybuchu poza chroniony aparat. Dzięki temu rozwiązanie to można stosować w pomieszczeniach zamkniętych.

Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa BT-ODV (U) , BT, BT-VSI

Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa BT-ODV (U) , BT, BT-VSI

Zastosowanie: zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążanie wybuchu (odpowietrzenie wybuchu).
Jednowarstwowy panel odciążający EDP

Jednowarstwowy panel odciążający EDP

Zastosowanie: zabezpieczenie aparatów przed skutkami wybuchu poprzez odciążanie wybuchu (odpowietrzenie wybuchu), silosy, cyklony, filtry, itp., możliwość instalacji w układach gdzie występują małe fluktuacje ciśnienia roboczego, zastosowania sanitarne, przemysł spożywczy, farmaceutyczny,…
Jednowarstwowy panel odciążający EX-GO-VENT (EGV)

Jednowarstwowy panel odciążający EX-GO-VENT (EGV)

Zastosowanie: zabezpieczenie aparatów przed skutkami wybuchu poprzez odciążanie wybuchu (odpowietrzenie wybuchu), silosy, cyklony, filtry, itp.

Jednowarstwowy panel odciążający ERO

Zastosowanie: zabezpieczenie przed nadciśnieniem oraz dynamicznym wzrostem ciśnienia podczas wybuchu poprzez odciążanie wybuchu (odpowietrzenie wybuchu), zastosowania sanitarne, aseptyczne, przemysł spożywczy, farmaceutyczny, itp.
Sygnalizacja rozerwania płytki typ SK, BIRD

Sygnalizacja rozerwania płytki typ SK, BIRD

Zastosowanie: kontrola szczelności płytek lub paneli bezpieczeństwa, możliwość stosowania dla strefy zagrożenia wybuchem 0 (w przypadku zastosowania układów monitorowania i wyłączników krańcowych).
Bezpłomieniowe urządzenie odciążające wybuch typ Q-ROHR-3

Bezpłomieniowe urządzenie odciążające wybuch typ Q-ROHR-3

Zastosowanie: bezpłomieniowe odciążenie wybuchu (bezpieczne dla sąsiednich aparatów i personelu pracującego w pobliżu), zabezpieczenie aparatów procesowych zagrożonych wybuchem znajdujących się w halach lub na otwartej przestrzeni gdzie może znajdować się…
Bezpłomieniowe urządzenie odciążające wybuch typ Q-BOX

Bezpłomieniowe urządzenie odciążające wybuch typ Q-BOX

Zastosowanie: bezpłomieniowe odciążenie wybuchu (bezpieczne dla sąsiednich aparatów i personelu pracującego w pobliżu), zabezpieczenie aparatów procesowych zagrożonych wybuchem znajdujących się w halach lub na otwartej przestrzeni gdzie może znajdować się…

Okrągłe klapy przeciwwybuchowe typu TT-Uni-K

Zastosowanie: zabezpieczenie zbiorników i silosów przed zniszczeniem w wyniku wybuchu poprzez kontrolowane odciążenie wybuchu do atmosfery, system zapewnia samoczynne zamknięcie klapy po odciążeniu wybuchu (odcięcie dopływu powietrza).
Prostokątne klapy przeciwwybuchowe typu RLE-S

Prostokątne klapy przeciwwybuchowe typu RLE-S

Zastosowanie: zabezpieczenie filtrów, elektrofiltrów, suszarni przed zniszczeniem w wyniku wybuchu poprzez kontrolowane odciążenie skutków wybuchu do atmosfery, system zapewnia samoczynne zamknięcie klapy po odciążeniu wybuchu (odcięcie dopływu powietrza).

VIGILEX VQ – układ bezpłomieniowego odciążania wybuchu

Zastosowanie: Wszelkiego typu urządzenia i aparaty, w których występują palne pyły spełniające poniższe parametry. Zabezpieczenie tego typu w szczególności stosuje się dla filtrów powietrza, cyklonów, silosów itp. Kst max 350,…

Panele przeciwwybuchowe Vigilex V-FLEX

Dane techniczne standardowe: Maksymalna odporność na podciśnienie 50 mbar, Ciśnienie otwarcia 100 mbar +/- 15% przy 20°C, Wykonanie jednowarstwowe, wypukłe, Całkowite uszczelnienie ramy wykonane z EPDM (od -40°C do 80°C), Kołnierz zintegrowany, KST…

Panele przeciwwybuchowe Vigilex VL-S

Dane techniczne standardowe: Maksymalna odporność na podciśnienie 200 mbar, Ciśnienie otwarcia 100 mbar +/- 15% przy 20°C, Wykonanie materiałowe SST 304L, Wykonanie jednowarstwowe, płaskie, Pełne uszczelnienie ramy, uszczelnienie EPDM (od -40°C do 80°C), Potrzebny…

Panele przeciwwybuchowe Vigilex VL

Dane techniczne standardowe: Maksymalna odporność na podciśnienie 50 mbar, Ciśnienie otwarcia 100 mbar +/- 15% przy 20°C, Wykonanie materiałowe SST 304L (rama SST430), Wykonanie jednowarstwowe, płaskie, Pełne uszczelnienie ramy, uszczelnienie EPDM (od -40°C…

Panele przeciwwybuchowe Vigilex VD

Dane techniczne standardowe: Maksymalna odporność na podciśnienie 200 mbar (opcjonalnie 500 mabr), Ciśnienie otwarcia 100 mbar +/- 15% przy 20°C, Wykonanie materiałowe stal nierdzewna 304L (rama stal nierdzewna 430), Wykonanie jednowarstwowe, wypukłe, Całkowite…

Odsprzęganie wybuchu

Odsprzęganie wybuchu (izolacja lub odcinanie wybuchu) to niezbędny element każdego systemu zabezpieczającego przed skutkami wybuchu. Zadaniem układu odsprzęgającego jest odcięcie aparatu, w którym doszło do wybuchu od pozostałej części instalacji – zapobiega to rozprzestrzenieniu się wybuchu na inne aparaty i otoczenie.

Systemy izolowania wybuchu

Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E, HRD Piston Fire, HRD Firewolf
Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E, HRD Piston Fire, HRD Firewolf

Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E, HRD Piston Fire, HRD Firewolf

Zastosowanie: ochrona aparatów (silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie, granulatory, podnośniki kubełkowe, itd.) w przypadku występowania substancji łatwo palnych, w stężeniach wybuchowych w kanałach procesowych, systemy HRD przeznaczone są do ochrony wszelkich…
Zawory odcinające VENTEX ESI

Zawory odcinające VENTEX ESI

Zastosowanie: instalacja na kanałach i rurociągach łączących aparaty, w których może dojść do wybuchu, zawór zostaje zamknięty natychmiast po wykryciu wybuchu w jednym z chronionych aparatów (ograniczenie ryzyka przeniesienia się…
Zasuwy odcinające typ Speed WEY HSI

Zasuwy odcinające typ Speed WEY HSI

Zastosowanie: ochrona aparatów i urządzeń (młyny, silosy, filtry, separatory, suszarnie, mieszalniki, inne) w przypadku obecności palnych i wybuchowych pyłów (klasy ST1 i ST2) i mieszanin hybrydowych, zabudowa na kanałach i…
System odcięcia wybuchu ExKop

System odcięcia wybuchu ExKop

Zastosowanie: ochrona filtrów, mieszalników, cyklonów, młynów, suszarni i innych aparatów procesowych przed przeniesieniem się skutków wybuchu na pozostałe elementy instalacji procesowych.
Klapa zwrotna

Klapa zwrotna (odsprzęganie fali ciśnienia wybuchu)

Zastosowanie: przemysł szlifierski, drzewny, farb i lakierów, chemiczny i farmaceutyczny, procesy: suszenia, granulowania, mielenia, odpylania.
Diverter typ STT

Diverter typ STT

Zastosowanie: ochrona przed przeniesieniem się wybuchu od strony procesowej (np. młyny) do silosów, filtrów czy elektrofiltrów poprzez kontrolowane odciążenie skutków wybuchu atmosfery  i/lub ochrona przed przeniesieniem się wybuchu od strony…
Zawory dozujące (celkowe) jako odsprzęganie wybuchu
Zawory dozujące (celkowe) jako odsprzęganie wybuchu

Zawory dozujące – Dozowniki celkowe

Zastosowanie: praca w strefach zagrożonych wybuchem, montaż na wlocie/wylocie z filtrów, cyklonów, silosów, przenośników oraz innych aparatów procesowych, zastosowanie zarówno w procesie dozowania jak i bezpośrednio w linii transportu pneumatycznego.
Ciśnieniowa śluza komorowa z certyfikatem Atex (dozowanie)

Ciśnieniowa śluza komorowa z certyfikatem Atex (dozowanie)

Zastosowanie: Ciśnieniowe śluzy komorowe to układy dwóch zaworów motylkowych połączonych komorą. Urządzenia tego typu pozwalają na bezciśnieniowe wprowadzanie lub wyprowadzanie materiałów sypkich (lub cieczy) z obszaru nadciśnienia lub próżni. Stosuje…

Uziemienia elektrostatyczne

Uziemienia elektrostatyczne ograniczają ryzyko powstania wybuchu palnych substancji w wyniku przeskoku iskry elektrostatycznej. Stosuje się je podczas transportu i obróbki palnych gazów, cieczy i proszków. Proste uziemienia składają się z przewodu i zacisku uziemiającego, bardziej zaawansowane posiadają system kontroli stanu uziemienia pozwalający na transport/dozowanie produktu tylko gdy uziemienie zostało podpięte prawidłowo. Uziemienia najczęściej stosuje się dla rozładunku/załadunku cystern drogowych, kolejowych, beczek, zbiorników, big-bagów, elementów instalacji procesowych, itp.

Zaciski uziemiające specjalnego przeznaczenia

Zaciski uziemiające specjalnego przeznaczenia

Zastosowanie: Zacisk FIBC Zaprojektowany specjalnie w celu uzyskania jak najlepszego styku na big-bagach typu C, lub wyłożeniach odprowadzających elektryczność statyczną, bez uszkodzenia materiału. Zaciski typu C Dostępne w trzech rozmiarach,…
Szpule do odprowadzania ładunku elektrostatycznego

Szpule do odprowadzania ładunku elektrostatycznego

Zastosowanie: Szpule do odprowadzania ładunku elektrostatycznego Cenelectrex dostępne są w szeregu opcjach wielkości/długości, wyposażone są w samo zwijający się kabel i mechanizm natychmiastowego zatrzymania, zabezpieczający kabel przed splątaniem. Zwykle wyposażone…
Przewody uziemiające i łączące w osłonce hytrelowej

Przewody uziemiające i łączące w osłonce hytrelowej

Zastosowanie: Specjalne przewody uziemiające i łączące charakteryzujące się niską opornością elektryczną i wysoką odpornością mechaniczną. Dostępne są w zakresie długości od 1 do 15 metrów. Osłona hytrelowa, odporna na czynniki…
Zacisk ze stali nierdzewnej do pracy w umiarkowanych warunkach wraz z kablem spiralnym w osłonce hytrelowej

Zacisk ze stali nierdzewnej do pracy w umiarkowanych warunkach

Zastosowanie: Zacisk do pracy w umiarkowanie trudnych warunkach z dwoma stykami ze stali nierdzewnej, przeznaczony do lżejszych zastosowań takich jak uziemianie i łączenie małych pojemników, gąsiorów i naczyń. Wykonanie ze…
Zacisk ze stali nierdzewnej do pracy w trudnych warunkach wraz z kablem spiralnym w osłonce hytrelowej

Zacisk ze stali nierdzewnej do pracy w trudnych warunkach

Zastosowanie: Zacisk ze stali nierdzewnej 304, do pracy w trudnych warunkach, przeznaczony jest do uziemiania wielu rodzajów pojemników, drumsów / beczek, kegów, naczyń otwartych, pojemników IBC i cystern. Zacisk posiada…
System monitorujący stan uziemienia Bond-Rite
System monitorujący stan uziemienia Bond-Rite

System monitorujący stan uziemienia Bond-Rite

Zastosowanie: uziemianie przenośnych/ruchomych elementów instalacji (beczek, zbiorników, big-bagów, cystern, itp.), elementy instalacji, które ze względu na charakter pracy mogą ulegać pokryciu warstwą izolującą (rdzą, farbami, klejami, żywicami, smarami, itp.), co…
System monitoringu uziemienia ruchomych i stałych elementów instalacji Eart-Rite Omega

System monitoringu uziemienia ruchomych i stałych elementów instalacji Eart-Rite Omega

Zastosowanie: system Earth-Rite OMEGA umożliwia inżynierom, firmom wykonawczym i producentom urządzeń włączenie dedykowanego monitoringu stanu uziemienia elektrostatycznego jako elementu większych systemów sterowania i kontroli instalacji procesowych, system Earth-Rite Omega jest…
system kontroli uziemienia instalacji procesowych

System kontroli uziemienia instalacji procesowych Earth-Rite Multipoint

Zastosowanie: kontrola stanu uziemienia do 8 elementów instalacji poprzez jedno urządzenie Earth-Rite Multipoint, instalacje, gdzie występuje okresowe rozłączanie jej elementów, np.: systemy odpylania, mielenia i rozdrabniania, transportu proszków, opróżniania/napełniania silosów i…
System kontroli uziemienia Earth-Rite FIBC Big-Bagów typu C

System kontroli uziemienia Earth-Rite FIBC Big-Bagów typu C

Zastosowanie: kontrola stanu uziemienia big-bagów typu C (przewodzące elektryczność).
System kontroli uziemienia Earth-Rite Plus Single Mode
System kontroli uziemienia Earth-Rite Plus Single Mode

System kontroli uziemienia Earth-Rite Plus Single Mode

Zastosowanie: kontrola stanu uziemienia cystern kolejowych, zbiorników IBC, beczek, itp.
Mobilny system kontroli uziemienia MGV
Mobilny system kontroli uziemienia MGV

Mobilny system kontroli uziemienia MGV

Zastosowanie: ograniczenie ryzyka wybuchu podczas procesu napełniania lub opróżniania cystern przeznaczonych do transportu produktów palnych.
System kontroli uziemienia autocysterny Earth-Rite RTR (następca modelu Dual Mode)
System kontroli uziemienia autocysterny Earth-Rite RTR (następca modelu Dual Mode)

System kontroli uziemienia autocysterny Earth-Rite RTR

Zastosowanie: kontrola uziemienia cystern samochodowych, kontrola uziemienia zbiorników, beczek, big-bagów, itp. (tylko jeśli został zastosowany przełącznik trybu pracy).
Stacja testowania stanu antyelektrostatycznego obuwia Sole-Mate
Stacja testowania stanu antyelektrostatycznego obuwia Sole-Mate

Stacja testowania stanu antyelektrostatycznego obuwia Sole-Mate

Zastosowanie: system Sole-Mate służy do testowania obuwia personelu pod kątem zdolności do odprowadzania ładunków elektrostatycznych, urządzenie montowane jest przed wejściem do obszarów zagrożonych wybuchem.

Parogaszenie

Firma TESSA wspólnie z BCE Systems, w oparciu o bogate doświadczenie w branży energetycznej, realizuje w systemie „pod klucz”, dostawy instalacji parogaszenie dla młynów kulowych, rolkowych oraz wentylatorowych.

Kooperacja z BCE Systems sprawiła, iż staliśmy się jedyną firmą w Polsce realizujemy równoległe dostawy układów parogaszenie oraz tłumienia i odsprzęgania wybuchu dla młynów węgla i biomasy. Dzięki temu gwarantujemy realizację wszystkich etapów projektu przez jednego partnera, a tym samym poprawną współpracę oby systemów (brak kolizji systemy parogasznia z układem tłumienia i odsprzęgania wybuchu).

Oferta w zakresie budowy instalacji parogaszenia:

 • opracowanie projektu instalacji
 • dostawa oraz montaż
 • uruchomienie oraz serwis

Elektrotechnika Ex

Realizujemy dostawy urządzeń elektrotechnicznych w wykonaniu przeciwwybuchowym (w tym m.in. oprawy oświetleniowe, oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, rozdzielnice, kasety i panele sterujące, osprzęt łączeniowy, wyłączni bezpieczeństwa). Nasze działania w tym zakresie prowadzone są w sposób kompleksowy, tj. od audytu zakładu przemysłowe, przez dobór właściwych rozwiązań, po ich montaż. W uzasadnionych przypadkach nasi eksperci wyznaczają strefy zagrożenia wybuchem oraz opracowują ocenę ryzyka wybuchowego i/lub dokument zabezpieczenia przeciwwybuchowego.

Iskrobezpieczeństwo

Zakres dostaw:

 • bariery Zenera,
 • bariery iskrobezpieczne,
 • separatory galwaniczne.