Bezpieczeństwo wybuchowe

Prace „pod klucz”

Bezpieczeństwo wybuchowe to od dwóch dekad kluczowy obszar naszej
działalności. Przez ten czas przeanalizowaliśmy, a następnie zabezpieczyliśmy
setki urządzeń i instalacji przemysłowych, co w wielu przypadkach pozwoliło
uniknąć poważnych w skutkach wypadków. Dziś jesteśmy jedną z najbardziej
doświadczonych w tym zakresie firm w Europie, a swoją wiedzą dzielimy się na
licznych szkoleniach i konferencjach.

 

Zakres naszych prac obejmuje:

 • zagadnienia formalno-prawne (dokument zabezpieczenia przed wybuchem)
 • ograniczanie stref zagrożonych wybuchem, oceny ryzyka
 • zabezpieczenie instalacji przed skutkami wybuchu

 

Nasza oferta w zakresie szkoleń i opracowań ATEX:

Tłumienie wybuchu</a >

Oferowany system tłumienia wybuchu zabezpiecza chronione aparaty przed skutkami
wybuchu. Zasada działania systemu polega na identyfikacji zagrożenia wybuchem, w
jego etapie początkowym, i natychmiastowej reakcji systemu prowadzącej do
stłumienia zarzewia wybuchu. Zapewnia to ochronę instalacji produkcyjnych przed
zniszczeniem, a pracujący personel przed obrażeniami. Podstawowa wersja systemu
tłumienia wybuchu składa się z dynamicznego czujnika wzrostu ciśnienia i/lub
czujnika w podczerwieni IR, butli HRD z mieszanką gaszącą i elektroniki
sterującej układem. Czujnik ciśnienia kontroluje, w sposób ciągły, zmiany
ciśnienia wewnątrz aparatu zagrożonego wybuchem. Zadziałanie systemu warunkowane
jest szybkością narastania ciśnienia ΔP w czasie Δt w aparacie, zgodnego z
charakterystyką “wybuchową” produktu – stałą Kst (wielkość charakterystyczna dla
danego palnego i wybuchowego produktu). W przypadku gdy zmierzona wartość ΔP /
Δt odpowiada wartości Kst danego produktu to elektronika sterująca odczyta
sygnał z czujnika ciśnienia jako wystąpienie „początkowej fazy wybuchu”, co
spowoduje natychmiastowe otwarcie butli z proszkiem tłumiącym i jego wtrysk do
wnętrza chronionego aparatu. Całkowity czas reakcji, od momentu wykrycia
„początkowej fazy wybuchu” aż do momentu jego stłumienia, liczony jest w
milisekundach (poniżej 0,1 sekundy).

Zalety systemu tłumienia wybuchu:

 • możliwość zabezpieczenia aparatów znajdujących się w pomieszczeniach
  zamkniętych
 • zabezpieczenie aparatów przed zniszczeniem – szybkie przywrócenie instalacji
  do normalnej pracy, brak emisji szkodliwych/trujących substancji do
  atmosfery
 • brak pożaru – nie występuje groźba wypalenia się produktu w aparacie
 • brak wrażliwości na zmieniające się warunki procesowe w aparacie (fluktuacje
  ciśnienia roboczego)
 • gwarancja zadziałania systemu tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia
  wybuchu
 • rozwiązanie zaakceptowane przez przemysł, w tym farmaceutyczny i spożywczy
Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E

Butle z czynnikiem gaszącym typ E-HRD

Zastosowanie: ochrona przeciwwybuchowa aparatów (silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie, granulatory, itd.) w przypadku występowania substancji łatwopalnych, w stężeniach wybuchowych, butle HRD stosowane są do ochrony przed wybuchem aparatów, zbiorników, kanałów…
Wielofunkcyjny dynamiczny czujnik ciśnienia typ MEX-3.2

Wielofunkcyjny dynamiczny czujnik ciśnienia typ MEX-3.2

Zastosowanie: element systemu tłumienia wybuchu montowany na aparatach, urządzeniach, zbiornikach, kanałach i rurach w celu natychmiastowego wykrycia zarzewia wybuchu, wybuchowe pyły klasy ST1–ST3, a także gazy i mieszaniny hybrydowe.
Czujnik optyczny w podczerwieni typ DG-IR-3C

Czujnik optyczny w podczerwieni typ DG-IR-3C

Zastosowanie: element systemu tłumienia wybuchu montowany na kanałach i rurociągach powiązanych z podajnikami kubełkowymi, filtrami, zbiornikami i innymi aparatami, w celu natychmiastowego wykrycia zarzewia wybuchu, identyfikacja źródeł zapłonu (strumień iskier,…
Czujnik optyczny w podczerwieni typ IR-13

Czujnik optyczny w podczerwieni typ IR-13 i IR-11

Zastosowanie: element systemu tłumienia wybuchu montowany na kanałach i rurociągach powiązanych z podajnikami kubełkowymi, filtrami, zbiornikami i innymi aparatami, w celu natychmiastowego wykrycia zarzewia wybuchu, identyfikacja źródeł zapłonu takich jak…
Czujnik zapylenia - kontrola uszkodzenia wkładów filtra

Czujnik zapylenia – kontrola uszkodzenia wkładów filtra

Zastosowanie: kontrola uszkodzenia wkładów filtracyjnych filtra, monitoring obecności nadmiernego stężenia palnego pyłu w kanale czystego powietrza. może służyć jako wsparcie systemu tłumienia wybuchu w ramach działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa…
Jednostrefowa centrala sterująca EX 100.1

Jednostrefowa centrala sterująca EX 100.1

Zastosowanie: element sterujący systemem tłumienia wybuchu tj. butlami HRD, czujnikami ciśnienia oraz podczerwieni, jednostrefowa centrala sterownicza CIE pełni funkcje: monitorowanie systemu, dostarczenie impulsu zmagazynowanej energii do aktywacji butli HRD, weryfikacja…
Wielostrefowa centrala sterująca EX 8000 / EX 5000

Wielostrefowa centrala sterująca EX 8000 / EX 5000

Zastosowanie w zakresie ochrony przeciwwybuchowej: element sterujący systemem tłumienia wybuchu tj. butlami HRD, czujnikami ciśnienia oraz podczerwieni, wielostrefowa centrala sterownicza CIE pełni funkcje: monitorowanie systemu, dostarczenie imerpulsu zmagazynowanej energii do…

Odciążenie (odpowietrzanie) wybuchu

Odciążanie wybuchu (odpowietrzanie wybuchu) to metoda ochrony aparatów
procesowych przed skutkami wybuchu polegająca na obniżeniu ciśnienia wybuchu w
przestrzeni aparatów do bezpiecznego poziomu (zredukowane ciśnienie wybuchu).
Panele odciążające lub klapy przeciwwybuchowe otwierają się przy zadanym
ciśnieniu wyprowadzając do otoczenia nadmierne ciśnienie, płomień oraz spalony
i niespalony produkt. Zasadniczo odciążenia wybuchu nie można stosować w
pomieszczeniach zamkniętych. Możliwe jest także zastosowanie bezpłomieniowego
odciążenia wybuchu (Q-Box, Q-Rhor), które zapobiega przedostaniu się
niebezpiecznych skutków wybuchu poza chroniony aparat. Dzięki temu rozwiązanie
to można stosować w pomieszczeniach zamkniętych.

Zawór odciążający wybuch EVN

Zawór odciążający wybuch EVN

Zawory odciążające wybuch typu EVN zależy do szeregu systemów z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego. Zapewnia optymalną ochronę personelu i wyposażenia w zakładach przemysłowych. Budowa zaworów pozwala na bezpłomieniowe odpowietrzenie wybuchu w…
Panele przeciwwybuchowe Vigilex VD prostokątne

Panele przeciwwybuchowe Vigilex VD

Dane techniczne standardowe: Maksymalna odporność na podciśnienie 200 mbar (opcjonalnie 500 mabr), Ciśnienie otwarcia 100 mbar +/- 15% przy 20°C, Wykonanie materiałowe stal nierdzewna 304L (rama stal nierdzewna 430), Wykonanie jednowarstwowe, wypukłe, Całkowite…
Panele przeciwwybuchowe Vigilex VL prostokątne

Panele przeciwwybuchowe Vigilex VL

Dane techniczne standardowe: Maksymalna odporność na podciśnienie 50 mbar, Ciśnienie otwarcia 100 mbar +/- 15% przy 20°C, Wykonanie materiałowe SST 304L (rama SST430), Wykonanie jednowarstwowe, płaskie, Pełne uszczelnienie ramy, uszczelnienie EPDM (od -40°C…
Panele przeciwwybuchowe Vigilex VL-S

Panele przeciwwybuchowe Vigilex VL-S

Dane techniczne standardowe: Maksymalna odporność na podciśnienie 200 mbar, Ciśnienie otwarcia 100 mbar +/- 15% przy 20°C, Wykonanie materiałowe SST 304L, Wykonanie jednowarstwowe, płaskie, Pełne uszczelnienie ramy, uszczelnienie EPDM (od -40°C do 80°C), Potrzebny…
Panele przeciwwybuchowe Vigilex V-FLEX

Panele przeciwwybuchowe Vigilex V-FLEX

Dane techniczne standardowe: Maksymalna odporność na podciśnienie 50 mbar, Ciśnienie otwarcia 100 mbar +/- 15% przy 20°C, Wykonanie jednowarstwowe, wypukłe, Całkowite uszczelnienie ramy wykonane z EPDM (od -40°C do 80°C), Kołnierz zintegrowany, KST…
VIGILEX VQ – układ bezpłomieniowego odciążania wybuchu

VIGILEX VQ – układ bezpłomieniowego odciążania wybuchu

Zastosowanie: Wszelkiego typu urządzenia i aparaty, w których występują palne pyły spełniające poniższe parametry. Zabezpieczenie tego typu w szczególności stosuje się dla filtrów powietrza, cyklonów, silosów itp. Kst max 350,…
Prostokątne klapy przeciwwybuchowe typu RLE-S

Prostokątne klapy przeciwwybuchowe typu RLE-S

Zastosowanie: zabezpieczenie filtrów, elektrofiltrów, suszarni przed zniszczeniem w wyniku wybuchu poprzez kontrolowane odciążenie skutków wybuchu do atmosfery, system zapewnia samoczynne zamknięcie klapy po odciążeniu wybuchu (odcięcie dopływu powietrza).

Okrągłe klapy przeciwwybuchowe typu TT-Uni-K

Zastosowanie: zabezpieczenie zbiorników i silosów przed zniszczeniem w wyniku wybuchu poprzez kontrolowane odciążenie wybuchu do atmosfery, system zapewnia samoczynne zamknięcie klapy po odciążeniu wybuchu (odcięcie dopływu powietrza).
Bezpłomieniowe urządzenie odciążające wybuch typ Q-BOX

Bezpłomieniowe urządzenie odciążające wybuch typ Q-BOX

Zastosowanie: bezpłomieniowe odciążenie wybuchu (bezpieczne dla sąsiednich aparatów i personelu pracującego w pobliżu), zabezpieczenie aparatów procesowych zagrożonych wybuchem znajdujących się w halach lub na otwartej przestrzeni gdzie może znajdować się…
Bezpłomieniowe urządzenie odciążające wybuch typ Q-ROHR-3

Bezpłomieniowe urządzenie odciążające wybuch typ Q-ROHR-3

Zastosowanie: bezpłomieniowe odciążenie wybuchu (bezpieczne dla sąsiednich aparatów i personelu pracującego w pobliżu), zabezpieczenie aparatów procesowych zagrożonych wybuchem znajdujących się w halach lub na otwartej przestrzeni gdzie może znajdować się…
Sygnalizacja rozerwania płytki typ SK, BIRD

Sygnalizacja rozerwania płytki typ SK, BIRD

Zastosowanie: kontrola szczelności płytek lub paneli bezpieczeństwa, możliwość stosowania dla strefy zagrożenia wybuchem 0 (w przypadku zastosowania układów monitorowania i wyłączników krańcowych).

Odsprzęganie wybuchu

Odsprzęganie wybuchu (izolacja lub odcinanie wybuchu) to niezbędny element
każdego systemu zabezpieczającego przed skutkami wybuchu. Zadaniem układu
odsprzęgającego jest odcięcie aparatu, w którym doszło do wybuchu od
pozostałej części instalacji – zapobiega to rozprzestrzenieniu się wybuchu na
inne aparaty i otoczenie.

Systemy izolowania wybuchu

Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E, HRD Piston Fire, HRD Firewolf

Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E, HRD Piston Fire, HRD Firewolf

Zastosowanie: skuteczne zarówno przy tłumieniu wybuchu, jak i jako aktywny system izolacji (odsprzęgania) wybuchu ochrona aparatów przed skutkami wybuchów (silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie, granulatory, podnośniki kubełkowe, itd.) w przypadku…
Zawory odcinające VENTEX ESI

Zawory odcinające VENTEX ESI

Zastosowanie: instalacja na kanałach i rurociągach łączących aparaty, w których może dojść do wybuchu, zawór zostaje zamknięty natychmiast po wykryciu wybuchu w jednym z chronionych aparatów (ograniczenie ryzyka przeniesienia się…
Zasuwy odcinające typ Speed WEY HSI

Zasuwy odcinające typ Speed WEY HSI

Zastosowanie w ramach systemu bezpieczeństwa wybuchowego: odsprzęganie wybuchu - ochrona aparatów i urządzeń (młyny, silosy, filtry, separatory, suszarnie, mieszalniki, inne) przed przeniesieniem się wybuchu na inne urządzenia, w przypadku obecności…
System odcięcia wybuchu ExKop

System odcięcia wybuchu ExKop

Zastosowanie: ochrona filtrów, mieszalników, cyklonów, młynów, suszarni i innych aparatów procesowych przed przeniesieniem się skutków wybuchu na pozostałe elementy instalacji procesowych.
Klapa zwrotna

Klapa zwrotna (odsprzęganie fali ciśnienia wybuchu)

Zastosowanie: przemysł szlifierski, drzewny, farb i lakierów, chemiczny i farmaceutyczny, procesy: suszenia, granulowania, mielenia, odpylania.
Diverter typ STT

Diverter typ STT

Zastosowanie w ramach bezpieczeństwa wybuchowego: ochrona przed przeniesieniem się wybuchu od strony procesowej (np. młyny) do silosów, filtrów czy elektrofiltrów poprzez kontrolowane odciążenie skutków wybuchu atmosfery  i/lub ochrona przed przeniesieniem…
Zawory dozujące (celkowe) jako odsprzęganie wybuchu

Zawory dozujące – Dozowniki celkowe

Zastosowanie: praca w strefach zagrożonych wybuchem, montaż na wlocie/wylocie z filtrów, cyklonów, silosów, przenośników oraz innych aparatów procesowych, zastosowanie zarówno w procesie dozowania jak i bezpośrednio w linii transportu pneumatycznego.
Ciśnieniowa śluza komorowa z certyfikatem Atex (dozowanie)

Ciśnieniowa śluza komorowa z certyfikatem Atex (dozowanie)

Zastosowanie: Ciśnieniowe śluzy komorowe to układy dwóch zaworów motylkowych połączonych komorą. Urządzenia tego typu pozwalają na bezciśnieniowe wprowadzanie lub wyprowadzanie materiałów sypkich (lub cieczy) z obszaru nadciśnienia lub próżni. Stosuje…
Klapa zwrotna odsprzęganie wybuchu

Klapa zwrotna SNR

Klapa zwrotna SNR jest prostym i ekonomicznym rozwiązaniem, które ma na celu odcięcie miejsca, gdzie doszło do eksplozji, od pozostałej części instalacji. Jest to możliwe poprzez natychmiastowe zamknięcie rurociągu, a…

Uziemienia elektrostatyczne

Uziemienia elektrostatyczne ograniczają ryzyko powstania wybuchu palnych
substancji w wyniku przeskoku iskry elektrostatycznej. Stosuje się je podczas
transportu i obróbki palnych gazów, cieczy i proszków. Proste uziemienia
składają się z przewodu i zacisku uziemiającego, bardziej zaawansowane
posiadają system kontroli stanu uziemienia pozwalający na transport/dozowanie
produktu tylko gdy uziemienie zostało podpięte prawidłowo. Uziemienia
najczęściej stosuje się dla rozładunku/załadunku cystern drogowych,
kolejowych, beczek, zbiorników, big-bagów, elementów instalacji procesowych,
itp.

Stacja testowania stanu antyelektrostatycznego obuwia Sole-Mate

Stacja testowania stanu antyelektrostatycznego obuwia Sole-Mate

Zastosowanie: system Sole-Mate służy do testowania obuwia personelu pod kątem zdolności do odprowadzania ładunków elektrostatycznych, urządzenie montowane jest przed wejściem do obszarów zagrożonych wybuchem.
System kontroli uziemienia autocysterny Earth-Rite RTR (następca modelu Dual Mode)

System kontroli uziemienia autocysterny Earth-Rite RTR

Zastosowanie: kontrola uziemienia cystern samochodowych m.in. w celu zabezpieczenia przed wybuchem w wyniku wyładowania elektrostatycznego, kontrola uziemienia zbiorników, beczek, big-bagów, itp. (tylko jeśli został zastosowany przełącznik trybu pracy).
Mobilny system kontroli uziemienia MGV

Mobilny system kontroli uziemienia MGV

Zastosowanie: ograniczenie ryzyka wybuchu podczas procesu napełniania lub opróżniania cystern przeznaczonych do transportu produktów palnych.
System kontroli uziemienia Earth-Rite Plus Single Mode

System kontroli uziemienia Earth-Rite Plus

Zastosowanie: kontrola stanu uziemienia cystern kolejowych, zbiorników IBC, beczek, itp.
System kontroli uziemienia Earth-Rite FIBC Big-Bagów typu C

System Earth-Rite FIBC do kontroli uziemienia worków big-bag typu C

Zastosowanie: kontrola stanu uziemienia big-bagów typu C (przewodzące elektryczność), która funkcjonuje jako zabezpieczenie przed zapłonem i wybuchem atmosfery wybuchowej,
system kontroli uziemienia instalacji procesowych

System kontroli uziemienia instalacji procesowych Earth-Rite Multipoint

Zastosowanie: kontrola stanu uziemienia do 8 elementów instalacji poprzez jedno urządzenie Earth-Rite Multipoint, ochrona przed zapłonem atmosfery wybuchowej ze względu na wyładowanie elektrostatyczne, instalacje, gdzie występuje okresowe rozłączanie jej elementów, np.:…
System monitoringu uziemienia ruchomych i stałych elementów instalacji Eart-Rite Omega

System monitoringu uziemienia ruchomych i stałych elementów instalacji Eart-Rite Omega

Zastosowanie: system Earth-Rite OMEGA umożliwia inżynierom, firmom wykonawczym i producentom urządzeń włączenie dedykowanego monitoringu stanu uziemienia elektrostatycznego jako elementu większych systemów sterowania i kontroli instalacji procesowych, system Earth-Rite Omega jest…
System monitorujący stan uziemienia Bond-Rite

System monitorujący stan uziemienia Bond-Rite

Zastosowanie: uziemianie przenośnych/ruchomych elementów instalacji (beczek, zbiorników, big-bagów, cystern, itp.), elementy instalacji, które ze względu na charakter pracy mogą ulegać pokryciu warstwą izolującą (rdzą, farbami, klejami, żywicami, smarami, itp.), co…
Zacisk ze stali nierdzewnej do pracy w trudnych warunkach wraz z kablem spiralnym w osłonce hytrelowej

Zacisk ze stali nierdzewnej do pracy w trudnych warunkach

Zastosowanie: Zacisk ze stali nierdzewnej 304, do pracy w trudnych warunkach, przeznaczony jest do uziemiania wielu rodzajów pojemników, drumsów / beczek, kegów, naczyń otwartych, pojemników IBC i cystern - spełnia…
Zacisk ze stali nierdzewnej do pracy w umiarkowanych warunkach wraz z kablem spiralnym w osłonce hytrelowej

Zacisk ze stali nierdzewnej do pracy w umiarkowanych warunkach

Zastosowanie: Zacisk do pracy w umiarkowanie trudnych warunkach z dwoma stykami ze stali nierdzewnej, przeznaczony do lżejszych zastosowań takich jak uziemianie i łączenie małych pojemników, gąsiorów i naczyń, jako zabezpieczenie…
Przewody uziemiające i łączące w osłonce hytrelowej

Przewody uziemiające i łączące w osłonce hytrelowej

Zastosowanie: Specjalne przewody uziemiające i łączące charakteryzujące się niską opornością elektryczną i wysoką odpornością mechaniczną. Dostępne są w zakresie długości od 1 do 15 metrów. Osłona hytrelowa, odporna na czynniki…
Przewody uziemiające na szpuli ATEX EX

Przewody uziemiające na szpuli

Zastosowanie: Szpule do odprowadzania ładunku elektrostatycznego dostępne są w szeregu opcjach wielkości/długości, wyposażone są w samozwijający się kabel i mechanizm natychmiastowego zatrzymania, zabezpieczający kabel przed splątaniem. Zwykle wyposażone są w…
Zaciski uziemiające specjalnego przeznaczenia

Zaciski uziemiające specjalnego przeznaczenia

Zastosowanie w ramach bezpieczeństwa wybuchowego i systemów uziemiających: Zaciski lotnicze Antyelektrostatyczny lotniczy zacisk połączeniowy ALS- 10A, ze szczękami z platerowanej stali, przeznaczony do podłączania do prętów uziemiających lub podwozi samolotów.…

Parogaszenie

Wspólnie z BCE Systems, w oparciu o bogate doświadczenie w branży
energetycznej, realizujemy w systemie „pod klucz”, dostawy instalacji
parogaszenie dla młynów kulowych, rolkowych oraz wentylatorowych.

Kooperacja z BCE Systems sprawiła, iż staliśmy się jedyną firmą w Polsce
realizujemy równoległe dostawy układów parogaszenie oraz tłumienia i
odsprzęgania wybuchu dla młynów węgla i biomasy. Dzięki temu gwarantujemy
realizację wszystkich etapów projektu przez jednego partnera, a tym samym
poprawną współpracę oby systemów (brak kolizji systemy parogasznia z układem
tłumienia i odsprzęgania wybuchu).

 

Oferta w zakresie budowy instalacji parogaszenia:

 • opracowanie projektu instalacji
 • dostawa oraz montaż
 • uruchomienie oraz serwis

Elektrotechnika Ex

Wykonujemy prefabrykację skrzynek zaciskowych, szaf sterowniczych oraz
rozdzielnic elektrycznych przeznaczonych do stref zagrożonych wybuchem.
Realizujemy dostawy urządzeń elektrotechnicznych w wykonaniu EX (w tym m.in.
kasety i panele sterujące, osprzęt łączeniowy, wyłączniki bezpieczeństwa).
Nasze działania w tym zakresie prowadzone są w sposób kompleksowy, tj. od
audytu zakładu przemysłowego, przez dobór właściwych rozwiązań, po ich montaż.
W uzasadnionych przypadkach nasi eksperci wyznaczają strefy zagrożenia
wybuchem oraz opracowują ocenę ryzyka wybuchowego i/lub dokument
zabezpieczenia przeciwwybuchowego.

Oświetlenie Ex

Nasi inżynierowie posiadają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu instalacji
oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego przeznaczonych do pracy w strefach
zagrożonych wybuchem.

Co dla Ciebie zrobimy:

 • wykonamy audyt obiektu pod kątem właściwego doboru urządzeń
  elektrotechnicznych i oświetlenia oraz ich zgodności z normami,
 • zaprojektujemy instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
 • dostarczymy i zamontujemy zakupione urządzenia,
 • wykonamy pomiary odbiorcze i okresowe,
 • zinwentaryzujemy urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym.