Bezpieczeństwo wybuchowe

Prace „pod klucz”

GRUPA WOLFF™ – którą tworzą przedsiębiorstwa TESSA, ATEX oraz LEWTECH – jako jedna z nielicznych firm w Europie wykonuje kompleksowe prace związane z dostosowaniem nowo budowanych, jak i istniejących instalacji przemysłowych do wymogów dyrektywy ATEX 137.


Zakres naszych prac obejmuje:

 • zagadnienia formalno-prawne (dokument zabezpieczenia przed wybuchem)
 • ograniczanie stref zagrożonych wybuchem, oceny ryzyka
 • zabezpieczenie instalacji przed skutkami wybuchu

Nasza oferta w zakresie szkoleń i opracowań ATEX:

Tłumienie wybuchu

Oferowany system tłumienia wybuchu zabezpiecza chronione aparaty przed skutkami wybuchu. Zasada działania systemu polega na identyfikacji zagrożenia wybuchem, w jego etapie początkowym, i natychmiastowej reakcji systemu prowadzącej do stłumienia zarzewia wybuchu. Zapewnia to ochronę instalacji produkcyjnych przed zniszczeniem, a pracujący personel przed obrażeniami.

Podstawowa wersja systemu tłumienia wybuchu składa się z dynamicznego czujnika wzrostu ciśnienia i/lub czujnika w podczerwieni IR, butli HRD z mieszanką gaszącą i elektroniki sterującej układem. Czujnik ciśnienia kontroluje, w sposób ciągły, zmiany ciśnienia wewnątrz aparatu zagrożonego wybuchem. Zadziałanie systemu warunkowane jest szybkością narastania ciśnienia ΔP w czasie Δt w aparacie, zgodnego z charakterystyką “wybuchową” produktu – stałą Kst (wielkość charakterystyczna dla danego palnego i wybuchowego produktu). W przypadku gdy zmierzona wartość ΔP / Δt odpowiada wartości Kst danego produktu to elektronika sterująca odczyta sygnał z czujnika ciśnienia jako wystąpienie „początkowej fazy wybuchu”, co spowoduje natychmiastowe otwarcie butli z proszkiem tłumiącym i jego wtrysk do wnętrza chronionego aparatu. Całkowity czas reakcji, od momentu wykrycia „początkowej fazy wybuchu” aż do momentu jego stłumienia, liczony jest w milisekundach (poniżej 0,1 sekundy).

Zalety systemu tłumienia wybuchu:

 • możliwość zabezpieczenia aparatów znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych
 • zabezpieczenie aparatów przed zniszczeniem – szybkie przywrócenie instalacji do normalnej pracy, brak emisji szkodliwych/trujących substancji do atmosfery
 • brak pożaru – nie występuje groźba wypalenia się produktu w aparacie
 • brak wrażliwości na zmieniające się warunki procesowe w aparacie (fluktuacje ciśnienia roboczego)
 • gwarancja zadziałania systemu tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia wybuchu
 • rozwiązanie zaakceptowane przez przemysł, w tym farmaceutyczny i spożywczy
Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E
Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E

Butle z czynnikiem gaszącym typ E-HRD

Zastosowanie: ochrona przeciwwybuchowa aparatów (silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie, granulatory, itd.) w przypadku występowania substancji łatwopalnych, w stężeniach wybuchowych, butle HRD stosowane są do ochrony przed wybuchem aparatów, zbiorników, kanałów…
 

Butle z czynnikiem gaszącym typ E-HRD »
Wielofunkcyjny dynamiczny czujnik ciśnienia typ MEX-3.2

Wielofunkcyjny dynamiczny czujnik ciśnienia typ MEX-3.2

Zastosowanie: element systemu tłumienia wybuchu montowany na aparatach, urządzeniach, zbiornikach, kanałach i rurach w celu natychmiastowego wykrycia zarzewia wybuchu, wybuchowe pyły klasy ST1–ST3, a także gazy i mieszaniny hybrydowe.
 

Wielofunkcyjny dynamiczny czujnik ciśnienia typ MEX-3.2 »
Czujnik optyczny w podczerwieni typ DG-IR-3C

Czujnik optyczny w podczerwieni typ DG-IR-3C

Zastosowanie: element systemu tłumienia wybuchu montowany na kanałach i rurociągach powiązanych z podajnikami kubełkowymi, filtrami, zbiornikami i innymi aparatami, w celu natychmiastowego wykrycia zarzewia wybuchu, identyfikacja źródeł zapłonu (strumień iskier,…
 

Czujnik optyczny w podczerwieni typ DG-IR-3C »
Czujnik optyczny w podczerwieni typ IR-13

Czujnik optyczny w podczerwieni typ IR-13 i IR-11

Zastosowanie: element systemu tłumienia wybuchu montowany na kanałach i rurociągach powiązanych z podajnikami kubełkowymi, filtrami, zbiornikami i innymi aparatami, w celu natychmiastowego wykrycia zarzewia wybuchu, identyfikacja źródeł zapłonu takich jak…
 

Czujnik optyczny w podczerwieni typ IR-13 i IR-11 »
Czujnik zapylenia - kontrola uszkodzenia wkładów filtra

Czujnik zapylenia – kontrola uszkodzenia wkładów filtra

Zastosowanie: kontrola uszkodzenia wkładów filtracyjnych filtra, monitoring obecności nadmiernego stężenia palnego pyłu w kanale czystego powietrza.
 

Czujnik zapylenia – kontrola uszkodzenia wkładów filtra »
Jednostrefowa centrala sterująca EX 100.1

Jednostrefowa centrala sterująca EX 100.1

Zastosowanie: element sterujący systemem tłumienia wybuchu tj. butlami HRD, czujnikami ciśnienia oraz podczerwieni, jednostrefowa centrala sterownicza CIE pełni funkcje: monitorowanie systemu, dostarczenie impulsu zmagazynowanej energii do aktywacji butli HRD, weryfikacja…
 

Jednostrefowa centrala sterująca EX 100.1 »
Wielostrefowa centrala sterująca EX 8000 / EX 5000

Wielostrefowa centrala sterująca EX 8000 / EX 5000

Zastosowanie: element sterujący systemem tłumienia wybuchu tj. butlami HRD, czujnikami ciśnienia oraz podczerwieni, wielostrefowa centrala sterownicza CIE pełni funkcje: monitorowanie systemu, dostarczenie imerpulsu zmagazynowanej energii do aktywacji butli HRD, weryfikacja…
 

Wielostrefowa centrala sterująca EX 8000 / EX 5000 »

Odciążenie (odpowietrzanie) wybuchu

Odciążanie wybuchu (odpowietrzanie wybuchu) to metoda ochrony aparatów procesowych przed skutkami wybuchu polegająca na obniżeniu ciśnienia wybuchu w przestrzeni aparatów do bezpiecznego poziomu (zredukowane ciśnienie wybuchu). Panele odciążające lub klapy przeciwwybuchowe otwierają się przy zadanym ciśnieniu wyprowadzając do otoczenia nadmierne ciśnienie, płomień oraz spalony i niespalony produkt. Zasadniczo odciążenia wybuchu nie można stosować w pomieszczeniach zamkniętych. Możliwe jest także zastosowanie bezpłomieniowego odciążenia wybuchu (Q-Box, Q-Rhor), które zapobiega przedostaniu się niebezpiecznych skutków wybuchu poza chroniony aparat. Dzięki temu rozwiązanie to można stosować w pomieszczeniach zamkniętych.

Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa BT-ODV (U) , BT, BT-VSI

Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa BT-ODV (U) , BT, BT-VSI

Zastosowanie: zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążanie wybuchu (odpowietrzenie wybuchu).
 

Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa BT-ODV (U) , BT, BT-VSI »
Jednowarstwowy panel odciążający EDP

Jednowarstwowy panel odciążający EDP

Zastosowanie: zabezpieczenie aparatów przed skutkami wybuchu poprzez odciążanie wybuchu (odpowietrzenie wybuchu), silosy, cyklony, filtry, itp., możliwość instalacji w układach gdzie występują małe fluktuacje ciśnienia roboczego, zastosowania sanitarne, przemysł spożywczy, farmaceutyczny,…
 

Jednowarstwowy panel odciążający EDP »
Jednowarstwowy panel odciążający EX-GO-VENT (EGV)

Jednowarstwowy panel odciążający EX-GO-VENT (EGV)

Zastosowanie: zabezpieczenie aparatów przed skutkami wybuchu poprzez odciążanie wybuchu (odpowietrzenie wybuchu), silosy, cyklony, filtry, itp.
 

Jednowarstwowy panel odciążający EX-GO-VENT (EGV) »
Jednowarstwowy panel odciążający ERO

Jednowarstwowy panel odciążający ERO

Zastosowanie: zabezpieczenie przed nadciśnieniem oraz dynamicznym wzrostem ciśnienia podczas wybuchu poprzez odciążanie wybuchu (odpowietrzenie wybuchu), zastosowania sanitarne, aseptyczne, przemysł spożywczy, farmaceutyczny, itp.
 

Jednowarstwowy panel odciążający ERO »
Sygnalizacja rozerwania płytki typ SK, BIRD

Sygnalizacja rozerwania płytki typ SK, BIRD

Zastosowanie: kontrola szczelności płytek lub paneli bezpieczeństwa, możliwość stosowania dla strefy zagrożenia wybuchem 0 (w przypadku zastosowania układów monitorowania i wyłączników krańcowych).
 

Sygnalizacja rozerwania płytki typ SK, BIRD »
Bezpłomieniowe urządzenie odciążające wybuch typ Q-ROHR-3

Bezpłomieniowe urządzenie odciążające wybuch typ Q-ROHR-3

Zastosowanie: bezpłomieniowe odciążenie wybuchu (bezpieczne dla sąsiednich aparatów i personelu pracującego w pobliżu), zabezpieczenie aparatów procesowych zagrożonych wybuchem znajdujących się w halach lub na otwartej przestrzeni gdzie może znajdować się…
 

Bezpłomieniowe urządzenie odciążające wybuch typ Q-ROHR-3 »
Bezpłomieniowe urządzenie odciążające wybuch typ Q-BOX

Bezpłomieniowe urządzenie odciążające wybuch typ Q-BOX

Zastosowanie: bezpłomieniowe odciążenie wybuchu (bezpieczne dla sąsiednich aparatów i personelu pracującego w pobliżu), zabezpieczenie aparatów procesowych zagrożonych wybuchem znajdujących się w halach lub na otwartej przestrzeni gdzie może znajdować się…
 

Bezpłomieniowe urządzenie odciążające wybuch typ Q-BOX »
Okrągłe klapy przeciwwybuchowe typu TT-Uni-K

Okrągłe klapy przeciwwybuchowe typu TT-Uni-K

Zastosowanie: zabezpieczenie zbiorników i silosów przed zniszczeniem w wyniku wybuchu poprzez kontrolowane odciążenie wybuchu do atmosfery, system zapewnia samoczynne zamknięcie klapy po odciążeniu wybuchu (odcięcie dopływu powietrza).
 

Okrągłe klapy przeciwwybuchowe typu TT-Uni-K »
Prostokątne klapy przeciwwybuchowe typu RLE-S

Prostokątne klapy przeciwwybuchowe typu RLE-S

Zastosowanie: zabezpieczenie filtrów, elektrofiltrów, suszarni przed zniszczeniem w wyniku wybuchu poprzez kontrolowane odciążenie skutków wybuchu do atmosfery, system zapewnia samoczynne zamknięcie klapy po odciążeniu wybuchu (odcięcie dopływu powietrza).
 

Prostokątne klapy przeciwwybuchowe typu RLE-S »
VIGILEX VQ – układ bezpłomieniowego odciążania wybuchu

VIGILEX VQ – układ bezpłomieniowego odciążania wybuchu

Zastosowanie: Wszelkiego typu urządzenia i aparaty, w których występują palne pyły spełniające poniższe parametry. Zabezpieczenie tego typu w szczególności stosuje się dla filtrów powietrza, cyklonów, silosów itp. Kst max 350,…
 

VIGILEX VQ – układ bezpłomieniowego odciążania wybuchu »
Panele przeciwwybuchowe Vigilex V-FLEX

Panele przeciwwybuchowe Vigilex V-FLEX

Dane techniczne standardowe: Maksymalna odporność na podciśnienie 50 mbar, Ciśnienie otwarcia 100 mbar +/- 15% przy 20°C, Wykonanie jednowarstwowe, wypukłe, Całkowite uszczelnienie ramy wykonane z EPDM (od -40°C do 80°C), Kołnierz zintegrowany, KST…
 

Panele przeciwwybuchowe Vigilex V-FLEX »
Panele przeciwwybuchowe Vigilex VL-S

Panele przeciwwybuchowe Vigilex VL-S

Dane techniczne standardowe: Maksymalna odporność na podciśnienie 200 mbar, Ciśnienie otwarcia 100 mbar +/- 15% przy 20°C, Wykonanie materiałowe SST 304L, Wykonanie jednowarstwowe, płaskie, Pełne uszczelnienie ramy, uszczelnienie EPDM (od -40°C do 80°C), Potrzebny…
 

Panele przeciwwybuchowe Vigilex VL-S »
Panele przeciwwybuchowe Vigilex VL prostokątne
Panele przeciwwybuchowe Vigilex VL okrągłe

Panele przeciwwybuchowe Vigilex VL

Dane techniczne standardowe: Maksymalna odporność na podciśnienie 50 mbar, Ciśnienie otwarcia 100 mbar +/- 15% przy 20°C, Wykonanie materiałowe SST 304L (rama SST430), Wykonanie jednowarstwowe, płaskie, Pełne uszczelnienie ramy, uszczelnienie EPDM (od -40°C…
 

Panele przeciwwybuchowe Vigilex VL »
Panele przeciwwybuchowe Vigilex VD prostokątne
Panele przeciwwybuchowe Vigilex VD okrągłe

Panele przeciwwybuchowe Vigilex VD

Dane techniczne standardowe: Maksymalna odporność na podciśnienie 200 mbar (opcjonalnie 500 mabr), Ciśnienie otwarcia 100 mbar +/- 15% przy 20°C, Wykonanie materiałowe stal nierdzewna 304L (rama stal nierdzewna 430), Wykonanie jednowarstwowe, wypukłe, Całkowite…
 

Panele przeciwwybuchowe Vigilex VD »

Odsprzęganie wybuchu

Odsprzęganie wybuchu (izolacja lub odcinanie wybuchu) to niezbędny element każdego systemu zabezpieczającego przed skutkami wybuchu. Zadaniem układu odsprzęgającego jest odcięcie aparatu, w którym doszło do wybuchu od pozostałej części instalacji – zapobiega to rozprzestrzenieniu się wybuchu na inne aparaty i otoczenie.

Systemy izolowania wybuchu

Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E, HRD Piston Fire, HRD Firewolf
Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E, HRD Piston Fire, HRD Firewolf

Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E, HRD Piston Fire, HRD Firewolf

Zastosowanie: ochrona aparatów (silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie, granulatory, podnośniki kubełkowe, itd.) w przypadku występowania substancji łatwo palnych, w stężeniach wybuchowych w kanałach procesowych, systemy HRD przeznaczone są do ochrony wszelkich…
 

Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E, HRD Piston Fire, HRD Firewolf »
Zawory odcinające VENTEX ESI

Zawory odcinające VENTEX ESI

Zastosowanie: instalacja na kanałach i rurociągach łączących aparaty, w których może dojść do wybuchu, zawór zostaje zamknięty natychmiast po wykryciu wybuchu w jednym z chronionych aparatów (ograniczenie ryzyka przeniesienia się…
 

Zawory odcinające VENTEX ESI »
Zasuwy odcinające typ Speed WEY HSI

Zasuwy odcinające typ Speed WEY HSI

Zastosowanie: ochrona aparatów i urządzeń (młyny, silosy, filtry, separatory, suszarnie, mieszalniki, inne) w przypadku obecności palnych i wybuchowych pyłów (klasy ST1 i ST2) i mieszanin hybrydowych, zabudowa na kanałach i…
 

Zasuwy odcinające typ Speed WEY HSI »
System odcięcia wybuchu ExKop

System odcięcia wybuchu ExKop

Zastosowanie: ochrona filtrów, mieszalników, cyklonów, młynów, suszarni i innych aparatów procesowych przed przeniesieniem się skutków wybuchu na pozostałe elementy instalacji procesowych.
 

System odcięcia wybuchu ExKop »
Klapa zwrotna

Klapa zwrotna (odsprzęganie fali ciśnienia wybuchu)

Zastosowanie: przemysł szlifierski, drzewny, farb i lakierów, chemiczny i farmaceutyczny, procesy: suszenia, granulowania, mielenia, odpylania.
 

Klapa zwrotna (odsprzęganie fali ciśnienia wybuchu) »
Diverter typ STT

Diverter typ STT

Zastosowanie: ochrona przed przeniesieniem się wybuchu od strony procesowej (np. młyny) do silosów, filtrów czy elektrofiltrów poprzez kontrolowane odciążenie skutków wybuchu atmosfery  i/lub ochrona przed przeniesieniem się wybuchu od strony…
 

Diverter typ STT »
Zawory dozujące (celkowe) jako odsprzęganie wybuchu
Zawory dozujące (celkowe) jako odsprzęganie wybuchu

Zawory dozujące – Dozowniki celkowe

Zastosowanie: praca w strefach zagrożonych wybuchem, montaż na wlocie/wylocie z filtrów, cyklonów, silosów, przenośników oraz innych aparatów procesowych, zastosowanie zarówno w procesie dozowania jak i bezpośrednio w linii transportu pneumatycznego.
 

Zawory dozujące – Dozowniki celkowe »
Ciśnieniowa śluza komorowa z certyfikatem Atex (dozowanie)

Ciśnieniowa śluza komorowa z certyfikatem Atex (dozowanie)

Zastosowanie: Ciśnieniowe śluzy komorowe to układy dwóch zaworów motylkowych połączonych komorą. Urządzenia tego typu pozwalają na bezciśnieniowe wprowadzanie lub wyprowadzanie materiałów sypkich (lub cieczy) z obszaru nadciśnienia lub próżni. Stosuje…
 

Ciśnieniowa śluza komorowa z certyfikatem Atex (dozowanie) »

Uziemienia elektrostatyczne

Uziemienia elektrostatyczne ograniczają ryzyko powstania wybuchu palnych substancji w wyniku przeskoku iskry elektrostatycznej. Stosuje się je podczas transportu i obróbki palnych gazów, cieczy i proszków. Proste uziemienia składają się z przewodu i zacisku uziemiającego, bardziej zaawansowane posiadają system kontroli stanu uziemienia pozwalający na transport/dozowanie produktu tylko gdy uziemienie zostało podpięte prawidłowo. Uziemienia najczęściej stosuje się dla rozładunku/załadunku cystern drogowych, kolejowych, beczek, zbiorników, big-bagów, elementów instalacji procesowych, itp.

Zaciski uziemiające specjalnego przeznaczenia

Zaciski uziemiające specjalnego przeznaczenia

Zastosowanie: Zacisk FIBC Zaprojektowany specjalnie w celu uzyskania jak najlepszego styku na big-bagach typu C, lub wyłożeniach odprowadzających elektryczność statyczną, bez uszkodzenia materiału. Zaciski typu C Dostępne w trzech rozmiarach,…
 

Zaciski uziemiające specjalnego przeznaczenia »
Szpule do odprowadzania ładunku elektrostatycznego
Szpule do odprowadzania ładunku elektrostatycznego

Szpule do odprowadzania ładunku elektrostatycznego

Zastosowanie: Szpule do odprowadzania ładunku elektrostatycznego Cenelectrex dostępne są w szeregu opcjach wielkości/długości, wyposażone są w samo zwijający się kabel i mechanizm natychmiastowego zatrzymania, zabezpieczający kabel przed splątaniem. Zwykle wyposażone…
 

Szpule do odprowadzania ładunku elektrostatycznego »
Przewody uziemiające i łączące w osłonce hytrelowej

Przewody uziemiające i łączące w osłonce hytrelowej

Zastosowanie: Specjalne przewody uziemiające i łączące charakteryzujące się niską opornością elektryczną i wysoką odpornością mechaniczną. Dostępne są w zakresie długości od 1 do 15 metrów. Osłona hytrelowa, odporna na czynniki…
 

Przewody uziemiające i łączące w osłonce hytrelowej »
Zacisk ze stali nierdzewnej do pracy w umiarkowanych warunkach wraz z kablem spiralnym w osłonce hytrelowej
Zacisk ze stali nierdzewnej do pracy w umiarkowanych warunkach wraz z kablem spiralnym w osłonce hytrelowej

Zacisk ze stali nierdzewnej do pracy w umiarkowanych warunkach

Zastosowanie: Zacisk do pracy w umiarkowanie trudnych warunkach z dwoma stykami ze stali nierdzewnej, przeznaczony do lżejszych zastosowań takich jak uziemianie i łączenie małych pojemników, gąsiorów i naczyń. Wykonanie ze…
 

Zacisk ze stali nierdzewnej do pracy w umiarkowanych warunkach »
Zacisk ze stali nierdzewnej do pracy w trudnych warunkach wraz z kablem spiralnym w osłonce hytrelowej

Zacisk ze stali nierdzewnej do pracy w trudnych warunkach

Zastosowanie: Zacisk ze stali nierdzewnej 304, do pracy w trudnych warunkach, przeznaczony jest do uziemiania wielu rodzajów pojemników, drumsów / beczek, kegów, naczyń otwartych, pojemników IBC i cystern. Zacisk posiada…
 

Zacisk ze stali nierdzewnej do pracy w trudnych warunkach »
System monitorujący stan uziemienia Bond-Rite
System monitorujący stan uziemienia Bond-Rite

System monitorujący stan uziemienia Bond-Rite

Zastosowanie: uziemianie przenośnych/ruchomych elementów instalacji (beczek, zbiorników, big-bagów, cystern, itp.), elementy instalacji, które ze względu na charakter pracy mogą ulegać pokryciu warstwą izolującą (rdzą, farbami, klejami, żywicami, smarami, itp.), co…
 

System monitorujący stan uziemienia Bond-Rite »
System monitoringu uziemienia ruchomych i stałych elementów instalacji Eart-Rite Omega

System monitoringu uziemienia ruchomych i stałych elementów instalacji Eart-Rite Omega

Zastosowanie: system Earth-Rite OMEGA umożliwia inżynierom, firmom wykonawczym i producentom urządzeń włączenie dedykowanego monitoringu stanu uziemienia elektrostatycznego jako elementu większych systemów sterowania i kontroli instalacji procesowych, system Earth-Rite Omega jest…
 

System monitoringu uziemienia ruchomych i stałych elementów instalacji Eart-Rite Omega »
System kontroli uziemienia instalacji procesowych Earth-Rite Multipoint
System kontroli uziemienia instalacji procesowych Earth-Rite Multipoint

System kontroli uziemienia instalacji procesowych Earth-Rite Multipoint

Zastosowanie: kontrola stanu uziemienia do 8 elementów instalacji poprzez jedno urządzenie Earth-Rite Multipoint, instalacje, gdzie występuje okresowe rozłączanie jej elementów, np.: systemy odpylania, mielenia i rozdrabniania, transportu proszków, opróżniania/napełniania silosów i…
 

System kontroli uziemienia instalacji procesowych Earth-Rite Multipoint »
System kontroli uziemienia Earth-Rite FIBC Big-Bagów typu C
System Earth-Rite FIBC - uziemienie big bagów typu C

System kontroli uziemienia Earth-Rite FIBC Big-Bagów typu C

Zastosowanie: kontrola stanu uziemienia big-bagów typu C (przewodzące elektryczność).
 

System kontroli uziemienia Earth-Rite FIBC Big-Bagów typu C »
System kontroli uziemienia Earth-Rite Plus Single Mode
System kontroli uziemienia Earth-Rite Plus Single Mode

System kontroli uziemienia Earth-Rite Plus Single Mode

Zastosowanie: kontrola stanu uziemienia cystern kolejowych, zbiorników IBC, beczek, itp.
 

System kontroli uziemienia Earth-Rite Plus Single Mode »
Mobilny system kontroli uziemienia MGV
Mobilny system kontroli uziemienia MGV

Mobilny system kontroli uziemienia MGV

Zastosowanie: ograniczenie ryzyka wybuchu podczas procesu napełniania lub opróżniania cystern przeznaczonych do transportu produktów palnych.
 

Mobilny system kontroli uziemienia MGV »
System kontroli uziemienia autocysterny Earth-Rite RTR (następca modelu Dual Mode)
System kontroli uziemienia autocysterny Earth-Rite RTR (następca modelu Dual Mode)

System kontroli uziemienia autocysterny Earth-Rite RTR

Zastosowanie: kontrola uziemienia cystern samochodowych, kontrola uziemienia zbiorników, beczek, big-bagów, itp. (tylko jeśli został zastosowany przełącznik trybu pracy).
 

System kontroli uziemienia autocysterny Earth-Rite RTR »
Stacja testowania stanu antyelektrostatycznego obuwia Sole-Mate
Stacja testowania stanu antyelektrostatycznego obuwia Sole-Mate

Stacja testowania stanu antyelektrostatycznego obuwia Sole-Mate

Zastosowanie: system Sole-Mate służy do testowania obuwia personelu pod kątem zdolności do odprowadzania ładunków elektrostatycznych, urządzenie montowane jest przed wejściem do obszarów zagrożonych wybuchem.
 

Stacja testowania stanu antyelektrostatycznego obuwia Sole-Mate »

Parogaszenie

Firma TESSA wspólnie z BCE Systems, w oparciu o bogate doświadczenie w branży energetycznej, realizuje w systemie „pod klucz”, dostawy instalacji parogaszenie dla młynów kulowych, rolkowych oraz wentylatorowych.

Kooperacja z BCE Systems sprawiła, iż staliśmy się jedyną firmą w Polsce realizujemy równoległe dostawy układów parogaszenie oraz tłumienia i odsprzęgania wybuchu dla młynów węgla i biomasy. Dzięki temu gwarantujemy realizację wszystkich etapów projektu przez jednego partnera, a tym samym poprawną współpracę oby systemów (brak kolizji systemy parogasznia z układem tłumienia i odsprzęgania wybuchu).

Oferta w zakresie budowy instalacji parogaszenia:

 • opracowanie projektu instalacji
 • dostawa oraz montaż
 • uruchomienie oraz serwis

Elektrotechnika Ex

Realizujemy dostawy urządzeń elektrotechnicznych w wykonaniu przeciwwybuchowym (w tym m.in. oprawy oświetleniowe, oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, rozdzielnice, kasety i panele sterujące, osprzęt łączeniowy, wyłączni bezpieczeństwa). Nasze działania w tym zakresie prowadzone są w sposób kompleksowy, tj. od audytu zakładu przemysłowe, przez dobór właściwych rozwiązań, po ich montaż. W uzasadnionych przypadkach nasi eksperci wyznaczają strefy zagrożenia wybuchem oraz opracowują ocenę ryzyka wybuchowego i/lub dokument zabezpieczenia przeciwwybuchowego.

Iskrobezpieczeństwo

Zakres dostaw:

 • bariery Zenera,
 • bariery iskrobezpieczne,
 • separatory galwaniczne.