Odciążanie wybuchu (odpowietrzanie wybuchu)

Odciążanie wybuchu należy do najczęściej stosowanych systemów ochrony aparatów i urządzeń przed skutkami wybuchu. Jest to metoda ochrony aparatów procesowych przed skutkami wybuchu polegająca na obniżeniu ciśnienia wybuchu w przestrzeni aparatów do bezpiecznego poziomu (zredukowane ciśnienie wybuchu).

Zasada działania odpowietrzania wybuchu

Panele odciążające lub klapy przeciwwybuchowe otwierają się przy zadanym ciśnieniu, wyprowadzając do otoczenia nadmierne ciśnienie, płomień oraz spalony i niespalony produkt. Zasadniczo odciążenia wybuchu nie można stosować w pomieszczeniach zamkniętych. Możliwe jest także zastosowanie bezpłomieniowego odciążenia wybuchu (Q-Box, Q-Rhor), które zapobiega przedostaniu się niebezpiecznych skutków wybuchu poza chroniony aparat. Dzięki temu rozwiązanie to można stosować w pomieszczeniach zamkniętych.