Odciążenie (odpowietrzanie) wybuchu


Odciążanie wybuchu (odpowietrzanie wybuchu) to metoda ochrony aparatów procesowych przed skutkami wybuchu polegająca na obniżeniu ciśnienia wybuchu w przestrzeni aparatów do bezpiecznego poziomu (zredukowane ciśnienie wybuchu). Panele odciążające lub klapy przeciwwybuchowe otwierają się przy zadanym ciśnieniu wyprowadzając do otoczenia nadmierne ciśnienie, płomień oraz spalony i niespalony produkt. Zasadniczo odciążenia wybuchu nie można stosować w pomieszczeniach zamkniętych. Możliwe jest także zastosowanie bezpłomieniowego odciążenia wybuchu (Q-Box, Q-Rhor), które zapobiega przedostaniu się niebezpiecznych skutków wybuchu poza chroniony aparat. Dzięki temu rozwiązanie to można stosować w pomieszczeniach zamkniętych.