Magnesy zabudowane w skrajnych rolkach przenośników taśmowych

Magnesy zabudowane w skrajnych rolkach przenośników taśmowych

Zastosowanie:

  • usuwanie dużych zanieczyszczeń metalowych (śrub, gwoździ, zszywek, itp.) z materiałów sypkich,
  • ochrona aparatów i urządzeń przed uszkodzeniem,
  • eliminacja potencjalnych źródeł zapłonu – ochrona instalacji przed wybuchem i/lub pożarem,
  • przenośniki taśmowe, przesypy grawitacyjne, linie transportu pneumatycznego.

0

Specyfikacja:

Separatory metali oraz materiałów paramagnetycznych do montażu na końcach przenośników taśmowych. Najczęściej stosowane w połączeniu z separatorami podwieszanymi w celu usunięcia mniejszych zanieczyszczeń. Zasada działania zapewnia automatyczne czyszczenie magnesu z zanieczyszczeń.