Separatory do montażu w liniach transportu pneumatycznego

Separatory do montażu w liniach transportu pneumatycznego

Zastosowanie:

  • usuwanie dużych zanieczyszczeń metalowych (śrub, gwoździ, zszywek, itp.) z materiałów sypkich,
  • ochrona aparatów i urządzeń przed uszkodzeniem,
  • eliminacja potencjalnych źródeł zapłonu – ochrona instalacji przed wybuchem i/lub pożarem,
  • przenośniki taśmowe, przesypy grawitacyjne, linie transportu pneumatycznego.

0

Specyfikacja:

Szczelna konstrukcja separatorów pociskowych umożliwia ich stosowanie w liniach transportu pneumatycznego. Separatory tego typu generują minimalne opory przepływu podczas transportu materiału co jest ich dużą zaletą.