Separatory płytowe podwieszane nad podajnikami taśmowymi

Separatory płytowe podwieszane nad podajnikami taśmowymi

Zastosowanie:

  • usuwanie dużych zanieczyszczeń metalowych (śrub, gwoździ, zszywek, itp.) z materiałów sypkich,
  • ochrona aparatów i urządzeń przed uszkodzeniem,
  • eliminacja potencjalnych źródeł zapłonu – ochrona instalacji przed wybuchem i/lub pożarem,
  • przenośniki taśmowe, przesypy grawitacyjne, linie transportu pneumatycznego.

0

Specyfikacja:

Separatory metali oraz materiałów paramagnetycznych do montażu nad przenośnikami taśmowymi. Praca w warunkach skrajne niekorzystnych (wilgoć, temperatury, zapylenie).