VIGILEX VQ – układ bezpłomieniowego odciążania wybuchu

VIGILEX VQ – układ bezpłomieniowego odciążania wybuchu

Zastosowanie:

Wszelkiego typu urządzenia i aparaty, w których występują palne pyły spełniające poniższe parametry. Zabezpieczenie tego typu w szczególności stosuje się dla filtrów powietrza, cyklonów, silosów itp.

  • Kst max 350,
  • Pred ≤ 2 bar,
  • Pmax ≤ 10 bar,
  • Pstat = 0,1.

0

VigilEx VQ zapewnia ochronę urządzeń i maszyn w budynkach za pomocą odciążania bezpłomieniowego i zabezpieczenia przeciwpyłowego. Brak przenikania pyłu czystego lub spalonego. Redukcja wysokiej temperatury do minimum. Podczas standardowego odciążania eksplozja jest odpowietrzana w sposób nieograniczony, umożliwiając ujście płomieni i pyłów z urządzenia. W przypadku zastosowania do urządzeń znajdujących się wewnątrz pomieszczeń, do wyprowadzania eksplozji na zewnątrz używa się specjalnych kanałów. Jednakże, możliwości zastosowania odpowietrzników i kanałów są ograniczane przez wysoki koszt i znacznie obniżoną skuteczność.

VigilEx VQ to bezpłomieniowe urządzenie odciążające posiadające certyfikat ATEX (Nr Certyfikatu WE: INERIS 14ATEX0049X ). Można je stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Jest to najlepsze i najprostsze rozwiązanie zamiast drogich i skomplikowanych instalacji rurowych odpowietrzających eksplozję na zewnątrz. VigilEx VQ stawia niski opór ciśnieniu wybuchu, skutecznie eliminując występowanie płomieni i wysokiej temperatury oraz ułatwiając montaż i rozmieszczenie urządzeń.

Urządzenie VigilEx VQ ma kształt prostokąta i połączone jest ze standardowym, prostokątnym panelem odciążającym. Urządzenie VigilEx VQ jest dostępne w różnych rozmiarach i wyposażone w czujnik rozerwania. Urządzenie VigilEx VQ posiada certyfikację francuskiej jednostki notyfikowanej INERIS i jest zgodne z obecnymi normami dla urządzeń bezpłomieniowego odciążania wybuchu: EN 16009:2011. STIF, francuski producent VigilEx VQ posiada certyfikację ISO9001.