Odlehčení výbuchu (odvzdušnění výbuchu) je metodou ochrany výrobního zařízení před následky výbuchu, která spočívá ve snížení tlaku výbuchu v prostoru se zařízením na bezpečnou úroveň (redukovaný tlak výbuchu). Odlehčující panely nebo klapky proti výbuchu se otevírají při zadaném tlaku a odvádějí do okolí nadměrný tlak, plameny a spálený nebo nespálený produkt. Odlehčení výbuchu nelze zásadně používat v uzavřených prostorách. Je také možné použít bezplamenové odlehčení výbuchu (Q-Box, Q-Rhor), které brání průniku nebezpečných následků výbuchu mimo chráněné zařízení. Díky tomu lze toto řešení použít také v uzavřených prostorách.