Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E
Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E
Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E
Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E
Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E
Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E
Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E
Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E

Butle z czynnikiem gaszącym typ E-HRD

Zastosowanie:

  • ochrona przeciwwybuchowa aparatów (silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie, granulatory, itd.) w przypadku występowania substancji łatwopalnych, w stężeniach wybuchowych,
  • butle HRD stosowane są do ochrony przed wybuchem aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w których występują pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny hybrydowe, w każdej gałęzi przemysłu.

0

Specyfikacja:

  • zbiornik HRD z środkiem gaszącym (proszek) jest zamknięty za pomocą płytki bezpieczeństwa, poniżej płytki zamontowany jest detonator ze spiralą rozcinającą,
  • detonator jest uruchamiany przez jednostkę sterującą, płytka zostaje rozcięta przy pomocy spirali rozcinającej w ciągu 1,5 milisekundy,
  • ciśnienie azotu w butli (60 bar) zapewnia, po otwarciu płytki, wtrysk proszku gaszącego KIDDEx do chronionego aparatu (czas niezbędny na opróżnienie butli to 35 – 80 milisekund),
  • temperatura stosowania: -20 do +70oC,
  • możliwość stosowania w strefach zagrożenia wybuchem: 22, 21, 2, 1 na zewnątrz chronionego aparatu oraz 22, 21, 20, 2, 1, 0 wewnątrz chronionego aparatu,
  • rodzaj zabezpieczenia: II ½ D T 85C IP 65,
  • wykonanie zgodne z dyrektywą ATEX.