Czujnik optyczny w podczerwieni typ DG-IR-3C

Zastosowanie:

 • element systemu tłumienia wybuchu montowany na kanałach i rurociągach powiązanych z podajnikami kubełkowymi, filtrami, zbiornikami i innymi aparatami, w celu natychmiastowego wykrycia zarzewia wybuchu,
 • identyfikacja źródeł zapłonu (strumień iskier, ogniska żaru i płomień) w celu aktywacji systemu zabezpieczeń, na ciągach technologicznych i kanałach,
 • szybkie wykrywanie wybuchu rozprzestrzeniającego się w kanałach w celu uruchomienia systemu zabezpieczeń,
 • do stosowania w zamkniętych przestrzeniach bez dostępu światła dziennego.

Specyfikacja:

 • czujnik podczerwieni DG-IR-3C jest przeznaczony do wykrywania iskier i płomienia w rurociągach i kanałach,
 • posiada cztery fotodiody zapewniające najwyższą czułość wykrywania iskier, działanie kontrolowane jest jednostką samo testującą,
 • czas działania liczony jest w milisekundach, kąt widzenia 180o,
 • pomiar iskier o temperaturze powyżej 800oC, zakres temperatury roboczej: -5 do +40oC,
 • możliwość stosowania w strefach zagrożenia wybuchem: 22, 21 na zewnątrz chronionego aparatu oraz 22, 21, 20 wewnątrz chronionego aparatu,
 • rodzaj zabezpieczenia: II ½ D T 80oC IP 65,
 • wykonanie zgodne z dyrektywą ATEX.