Klapa zwrotna

Klapa zwrotna (odsprzęganie fali ciśnienia wybuchu)

Zastosowanie:

 • przemysł szlifierski, drzewny, farb i lakierów, chemiczny i farmaceutyczny,
 • procesy: suszenia, granulowania, mielenia, odpylania.

0

Specyfikacja:

  1. Zasada działania:
   • w trakcie prowadzenia procesu klapa jest utrzymywana w pozycji otwartej przez strumień przepływającego powietrza,
   • w trakcie postoju klapa zamyka się pod własnym ciężarem,
   • w przypadku wybuchu płyta klapy jest samorzutnie zamykana przez ciśnienie fali uderzeniowej,
   • zastosowany tłumnik drgań zabezpiecza klapę przed niepożądanym otwarciem wywołanym powstaniem w układzie podciśnienia po wybuchu.
  2. Kontrola stanu klapy zwrotnej:
   • w celu przedłużenia czasu pracy klapy możliwe jest zastosowanie zestawu kontrolnego (czujnik wytarcia płyty klapy i czujnik monitorujący płynność i poprawność zamykania się klapy).
  3. Zalety:
   • klapa jest certyfikowana zgodnie z EN 15089 (z 04.2007 r.),
   • zastosowanie dla pyłów organicznych i nieorganicznych,
   • system pasywny odsprzęgania ciśnienia wybuchu,
   • łatwe otwarcie obudowy klapy poprzez szybkozłączkę (inspekcje, przeglądy).
  4. Ograniczenia w stosowaniu:
   • prędkość przepływu powietrza w zakresie 15 – 30 m/s,
   • stała Kstmax pyłu do 300 bar m / s (klasa ST1 i ST2),
   • zredukowane ciśnienie wybuchu pręd. poniżej 0,4 bar g,
   • montaż poziomy, działanie jednokierunkowe.