Zasuwy odcinające typ Speed WEY HSI

Zasuwy odcinające typ Speed WEY HSI

Zastosowanie w ramach systemu bezpieczeństwa wybuchowego:

 • odsprzęganie wybuchu – ochrona aparatów i urządzeń (młyny, silosy, filtry, separatory, suszarnie, mieszalniki, inne) przed przeniesieniem się wybuchu na inne urządzenia, w przypadku obecności palnych i wybuchowych pyłów (klasy ST1 i ST2) i mieszanin hybrydowych,
 • zabudowa na kanałach i rurociągach łączących aparaty o konstrukcji, która zapewnia odporność na ciśnienie wybuchu oraz przestrzeni, w których zredukowane ciśnienie wybuchu może spowodować szkody,
 • zasuwa może być stosowana w układach, w których stale występuje pył.

0

Specyfikacja:

 • konstrukcja zasuwy zapewnia niezmieniony przekrój przewodu i zapobiega odkładaniu się materiału,
 • montaż pod dowolnym kątem, działanie dwukierunkowe,
 • modele DN 100 do DN 400 odporne na ciśnienie 24 bar,
 • zasuwa jest wyposażona w napęd pneumatyczny zasilany przez zakładową sieć sprężonego powietrza o ciśnieniu 6 bar,
 • wykonanie ze stali nierdzewnej lub materiałów lepszych, także higieniczne,
 • zastosowanie dla:
  • pyły o wartości stałej Kst do 300 bar m/s,
  • gazy i mieszaniny hybrydowe o wartości stałej Kst do 500 bar m/s,
 • stopień ochrony II 1DG IIA 135 C / II 2D 3D IIB 135 C, dla stref (wewnątrz/zewnątrz) 20 / 21 i 0 / 2.